Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Prírodoveda 3

Tretí ročník základnej školy je tento rok novým reformným ročníkom. Nové pre každého učiteľa je aj to, že musí učiť takmer bez učebníc. Nie je to ľahké, lebo učebný plán prešiel zmenou a staré učebnice nie sú vhodné na jeho výučbu.
Väčšina učiteľov to rieši vlastnou tvorbou učebného materiálu. Rovnako je to aj na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach. Táto stránka slúži pre deti a rodičov 3. ročníka ZŠ V Trenčianskych Tepliciach.
 

1. Vlastnosti látok
Veci sú vyrobené z látok. Látky majú rôzne vlastnosti. Vlastnosti pozorujeme alebo skúmame pokusmi alebo zmyslami: zrakom, sluchom, hmatom, chuťou ...

 

2. Skupenstvá látok
Látky, z ktorých človek vyrába svoje výtvory, môžu mať tri podoby – skupenstvá.
Môžu mať pevné skupenstvo, kvapalné skupenstvo, plynné skupenstvo.
3. Zmeny skupenstiev a vlastnosti látok
Skupenstvá niektorých látok sa môžu vplyvom teploty meniť. Zmrzlina sa na teple topí (topenie). Voda v mrazničke tuhne (tuhnutie). Z hrnca sa varením voda odparuje (odparovanie). Na pokrievke sa zasa zráža (zrážanie). Pri týchto zmenách sa menia niektoré vlastnosti látok: vosk tečie, zmrazená voda netečie...
4. Voda - podoby a vlastnosti
Podoba: ľadovec, para, oblaky, rosa, hmla, dážď,
Kde: v prírode, v rastlinách i živočíchoch, v ľudskom tele, v potrave,
Vlastnosti: tekutina, číra, bez vône, cenná, pitná, úžitková, zdravý nápoj
Je podmienkou života! Šetrime ju a chráňme!
5. Voda a rozpustnosť látok
Vo vode sa niektoré látky rozpúšťajú (cukor, soľ), čiastočne rozpúšťajú (krieda) alebo nerozpúšťajú (piesok).

Zmiešané látky vieme oddeliť: usadením ( kamene), filtráciou (piesok) alebo odparovaním (soľ).

6. Vzduch - jeho pohyb a zloženie
Vzduch je všade okolo nás. Zložený je z dusíka, kyslíka (dýchame ho) , kysličníka uhličitého ( vydychujeme), vodnej pary a iné. Pohybom vzduchu vzniká v prírode vietor. Má svoj smer, teplotu a silu. Bez vzduchu sa nedá žiť! Musíme ho chrániť!

 

 
7. Meranie objemu
Každá nádoba a teleso má svoj objem. Vieme ho odmerať. Na meranie používame odmerný valec alebo odmerku. Poznáme jednotky objemu: mililitre a litre.        1000 ml = 1 l
8. Meranie teploty

Každá látka má svoju teplotu. Vieme ju presne odmerať. Na meranie používame teplomer.  
Poznáme jednotky teploty:  stupeň Celsia. Označujeme ho: ˚C
Napr.:  
teplota v zime – 7 ˚C
teplota v lete   31˚C
teplota tela    36,6 ˚C

9. Meranie času

Čas stále plynie. Vieme ho presne merať. Na meranie dlhšieho času používame kalendár. Na meranie kratšieho zasa hodiny.  
Poznáme jednotky času:  rok, mesiac, týždeň, deň, hodina, minúta, sekunda. 

(Musím vedieť premieňať čas!)

10. Meranie hmotnosti

Každá látka má svoju hmotnosť. Vieme ju presne odmerať. Na meranie používame váhy.  
Poznáme jednotky hmotnosti:  kilogram a gram.
  Označujeme ho: kg a g. 
  1 kg = 1 000g 

11. Meranie sily
Zem priťahuje všetky predmety silou – zemskou príťažlivosťou. Túto silu vieme merať.
Na meranie používame silomer. Jednotkou sily je newton. 
/ Musím vedieť, z čoho sa skladá a ako funguje silomer./

 

OTESTUJ SA

Test má podobu PowerPointovej prezentácie, ktorý obsahuje 24 otázok s ponukou 3 možností, pričom len jedna je správna. Úlohy sú rôzneho zamerania: teoretické vedomosti, praktické úlohy a zadania, problémové otázky, logické úlohy. V závere testu je aj odporúčaná stupnica a správne riešenia úloh.

12. Technika okolo nás
Všade okolo nás je plno pracovných nástrojov (poháňané ľudskou silou) a strojov (poháňané energiou). Pomáhajú nám v práci.
Niektoré sú jednoduché, iné zložité. Mnohé fungujú na spoločnom základe: koleso, páka, kladka, ozubené kolesá, skrutka, naklonená rovina, klin.

 

13. Kladka
Kladku zostrojíme pomocou lana a otáčavého kotúča. Kladka nám umožňuje ľahšie dvíhanie nákladu.
Na princípe kladky funguje žeriav, výťah, lanovka, využívajú ju stavbári, horolezci...

 

14. Páka
Páku zostrojíme pomocou tyče alebo dosky opretej o pevný bod. Čím je rameno páky na dvíhanie dlhšie, tým ľahšie dvihneme náklad.  Na princípe páky funguje otvarák na fľaše, detská hojdačka, nožnice, kliešte...

 

15. Naklonená rovina
Naklonenú rovinu tvorí šikmá plocha, po ktorej premiestňujeme predmety. Tak sa nám náklad premiestňuje ľahšie ako dvíhaním.
Príkladom naklonenej roviny  je rampa, most, schody. Ak naklonenú rovinu zakrútime do špirály, vznikne skrutka.

Ako starí Egypťania stavali pyramídy
Pozrite si videofilm a z textu sa naučte všetko dôležité o tom, aké jednoduché stroje a nástroje využívali Starí Egypťania a na akom princípe boli zapožené.
16. Elektrická energia
Elektrina sa vyrába v elektrárni. Elektrickou sieťou sa dostáva do našich domácností. Využívame ju na osvetlenie a funkciu elektrických spotrebičov.

Elektrina je dobrý sluha, ale zlý pán!

17. Elektrický obvod
Aby nám fungovali elektrické spotrebiče, musíme ich zapojiť do uzavretého elektrického obvodu. Jednoduchý el. obvod sa skladá z vodičov, batérie, spínača a žiarovky.
OTESTUJ SA 2
test má podobu PowerPointovej prezentácie. Slúži na zopakovanie učiva tematického celku alebo na testovanie detí, pričom je postavený na princípe 3 odpovedí, pričom len jedna je správna.
18. Človek
Človek potrebuje pre svoj život splnenie 5 podmienok života. Počas života sa jeho telo stále mení. Stavba tela zostáva celý život rovnaká: hlava, krk, trup, horné končatiny, dolné končatiny.
19. Človek
Na tele vieme pomenovať ďalšie časti.
Na hlave: tvár, temeno, záhlavie ( čelo, líca...)
Na hornej končatine: rameno, lakeť, predlaktie, zápästie, ruka
Na ruke: prsty, dlaň
Na dolnej končatine: stehno, koleno, predkolenie, lýtko, členok, noha
Na nohe: prsty, chodidlo, päta
Nauč sa ich na sebe pomenovať! 
20. Človek
Človek potrebuje pre život svetlo, teplo, vodu, vzduch a živiny. Toto mu dáva naša Zem. 
Vzduch (kyslík) potrebuje na dýchanie, vodu na pitie a hygienu. Vhodné teplo a svetlo vytvára podmienky pre život na Zemi a bohaté možnosti potravy človeka. Potravu potrebuje na získavanie energie pre funkciu tela a pohyb.  
OTESTUJ SA 3
test má podobu PowerPointovej prezentácie. Slúži na zopakovanie učiva tematického celku alebo na testovanie detí. Väčšina otázok je postavená na princípe 3 odpovedí, kde len jedna je správna. Ostatné otázky sú na princípe vymenovania alebo usporiadania pojmov.
21. Živočíchy
Mačka domáca
Kura domáca
Chrúst obyčajný
Ropucha bradavičnatá
22. Pohyb živočíchov
Živočíchy delíme do niekoľko druhov podľa spoločných znakov: cicavce, vtáky, ryby, obojživelníky, hmyz, plazy, mäkkýše.
Niektoré majú končatiny, iné krídla alebo plutvy.
Pohybujú sa: behaním, kráčaním, plávaním, lietaním, plazením, skákaním...
23. Životné prostredie živočíchov
Živočíchy

PostHeaderIcon prírodoveda


Dovolila som si pozrieť Vaše prezentácie, sú veľmi dobré. Ďakujem!

PostHeaderIcon potrebujem projekt!


Je to dobré ale ja potrebujem riadny projekt

PostHeaderIcon prírodoveda


obdivujem a najmä možnosť pre žiakov "vykonávať činnosti".

PostHeaderIcon SUPÉR :):):D:D


jen to veľmi super baví má to a je to veľmi zábavné baví ma to a bude ma to stálé baviť :):):D:D
VÁÁÁÁV :) :D

PostHeaderIcon SUPÉR :):):D:D


aj mňa to baví tiež a bude ma to baviť tiež :) :D

PostHeaderIcon Veľmi dobre


Veľmi ma to bavi je to super váááv :) :D

PostHeaderIcon Ste veľmi zlati,že sa


Ste veľmi zlati,že sa podelite s dobrymi vecami.
Veľmi mi to pomohlo, inšpirovalo ma to a nakoplo do prace.

PostHeaderIcon Ďakujem!!!! ušetrili ste mi


Ďakujem!!!! ušetrili ste mi veľa času obdivujem vás ako to robíte!!!

PostHeaderIcon ďakujeme!


Veľmi pekne a jednoducho vysvetlené!
ďakujem za všetkých žiačikov a rodičov ♥

PostHeaderIcon prírodoveda3


Veľmi pekne ĎAkujem!!!

PostHeaderIcon PDA3


My smevam velmi vzacny leboo pootom skola by nemala skadial stahovat prezentacie a testy DAKUUUJEME..:D

PostHeaderIcon Ide to?


Ide už všetkým sťahovať prezentácie? Ak nie, tak už naozaj neviem, čo sa v tomto dá ešte robiť ... :-(

PostHeaderIcon Ďakujeeeem za prezentácie...


Mne to fungovalo...Vyslovujem jedno veľké ĎAKUJEEEEM...:-))) za ušetrený čas, námahu...A Vaše prezentácie sú výborné...A. Angelovičová

PostHeaderIcon a ake je heslo?


a ake je heslo?

PostHeaderIcon a ake je heslo?


no heslo je take

PostHeaderIcon pomôže mi niekto z tym


pomôže mi niekto z tym heslom??

PostHeaderIcon pomáhanie stella


musíš dat svoj emeil neviem kam a tebe to príde na emil (logika) a máš heslo dúfam e som pomohla

Naše projekty podporujú: