Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Prírodoveda 3

Tretí ročník základnej školy je tento rok novým reformným ročníkom. Nové pre každého učiteľa je aj to, že musí učiť takmer bez učebníc. Nie je to ľahké, lebo učebný plán prešiel zmenou a staré učebnice nie sú vhodné na jeho výučbu.
Väčšina učiteľov to rieši vlastnou tvorbou učebného materiálu. Rovnako je to aj na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach. Táto stránka slúži pre deti a rodičov 3. ročníka ZŠ V Trenčianskych Tepliciach.
 

1. Vlastnosti látok
Veci sú vyrobené z látok. Látky majú rôzne vlastnosti. Vlastnosti pozorujeme alebo skúmame pokusmi alebo zmyslami: zrakom, sluchom, hmatom, chuťou ...

 

2. Skupenstvá látok
Látky, z ktorých človek vyrába svoje výtvory, môžu mať tri podoby – skupenstvá.
Môžu mať pevné skupenstvo, kvapalné skupenstvo, plynné skupenstvo.
3. Zmeny skupenstiev a vlastnosti látok
Skupenstvá niektorých látok sa môžu vplyvom teploty meniť. Zmrzlina sa na teple topí (topenie). Voda v mrazničke tuhne (tuhnutie). Z hrnca sa varením voda odparuje (odparovanie). Na pokrievke sa zasa zráža (zrážanie). Pri týchto zmenách sa menia niektoré vlastnosti látok: vosk tečie, zmrazená voda netečie...
4. Voda - podoby a vlastnosti
Podoba: ľadovec, para, oblaky, rosa, hmla, dážď,
Kde: v prírode, v rastlinách i živočíchoch, v ľudskom tele, v potrave,
Vlastnosti: tekutina, číra, bez vône, cenná, pitná, úžitková, zdravý nápoj
Je podmienkou života! Šetrime ju a chráňme!
5. Voda a rozpustnosť látok
Vo vode sa niektoré látky rozpúšťajú (cukor, soľ), čiastočne rozpúšťajú (krieda) alebo nerozpúšťajú (piesok).

Zmiešané látky vieme oddeliť: usadením ( kamene), filtráciou (piesok) alebo odparovaním (soľ).

6. Vzduch - jeho pohyb a zloženie
Vzduch je všade okolo nás. Zložený je z dusíka, kyslíka (dýchame ho) , kysličníka uhličitého ( vydychujeme), vodnej pary a iné. Pohybom vzduchu vzniká v prírode vietor. Má svoj smer, teplotu a silu. Bez vzduchu sa nedá žiť! Musíme ho chrániť!

 

 
7. Meranie objemu
Každá nádoba a teleso má svoj objem. Vieme ho odmerať. Na meranie používame odmerný valec alebo odmerku. Poznáme jednotky objemu: mililitre a litre.        1000 ml = 1 l
8. Meranie teploty

Každá látka má svoju teplotu. Vieme ju presne odmerať. Na meranie používame teplomer.  
Poznáme jednotky teploty:  stupeň Celsia. Označujeme ho: ˚C
Napr.:  
teplota v zime – 7 ˚C
teplota v lete   31˚C
teplota tela    36,6 ˚C

9. Meranie času

Čas stále plynie. Vieme ho presne merať. Na meranie dlhšieho času používame kalendár. Na meranie kratšieho zasa hodiny.  
Poznáme jednotky času:  rok, mesiac, týždeň, deň, hodina, minúta, sekunda. 

(Musím vedieť premieňať čas!)

10. Meranie hmotnosti

Každá látka má svoju hmotnosť. Vieme ju presne odmerať. Na meranie používame váhy.  
Poznáme jednotky hmotnosti:  kilogram a gram.
  Označujeme ho: kg a g. 
  1 kg = 1 000g 

11. Meranie sily
Zem priťahuje všetky predmety silou – zemskou príťažlivosťou. Túto silu vieme merať.
Na meranie používame silomer. Jednotkou sily je newton. 
/ Musím vedieť, z čoho sa skladá a ako funguje silomer./

 

OTESTUJ SA

Test má podobu PowerPointovej prezentácie, ktorý obsahuje 24 otázok s ponukou 3 možností, pričom len jedna je správna. Úlohy sú rôzneho zamerania: teoretické vedomosti, praktické úlohy a zadania, problémové otázky, logické úlohy. V závere testu je aj odporúčaná stupnica a správne riešenia úloh.

12. Technika okolo nás
Všade okolo nás je plno pracovných nástrojov (poháňané ľudskou silou) a strojov (poháňané energiou). Pomáhajú nám v práci.
Niektoré sú jednoduché, iné zložité. Mnohé fungujú na spoločnom základe: koleso, páka, kladka, ozubené kolesá, skrutka, naklonená rovina, klin.

 

13. Kladka
Kladku zostrojíme pomocou lana a otáčavého kotúča. Kladka nám umožňuje ľahšie dvíhanie nákladu.
Na princípe kladky funguje žeriav, výťah, lanovka, využívajú ju stavbári, horolezci...

 

14. Páka
Páku zostrojíme pomocou tyče alebo dosky opretej o pevný bod. Čím je rameno páky na dvíhanie dlhšie, tým ľahšie dvihneme náklad.  Na princípe páky funguje otvarák na fľaše, detská hojdačka, nožnice, kliešte...

 

15. Naklonená rovina
Naklonenú rovinu tvorí šikmá plocha, po ktorej premiestňujeme predmety. Tak sa nám náklad premiestňuje ľahšie ako dvíhaním.
Príkladom naklonenej roviny  je rampa, most, schody. Ak naklonenú rovinu zakrútime do špirály, vznikne skrutka.

Ako starí Egypťania stavali pyramídy
Pozrite si videofilm a z textu sa naučte všetko dôležité o tom, aké jednoduché stroje a nástroje využívali Starí Egypťania a na akom princípe boli zapožené.
16. Elektrická energia
Elektrina sa vyrába v elektrárni. Elektrickou sieťou sa dostáva do našich domácností. Využívame ju na osvetlenie a funkciu elektrických spotrebičov.

Elektrina je dobrý sluha, ale zlý pán!

17. Elektrický obvod
Aby nám fungovali elektrické spotrebiče, musíme ich zapojiť do uzavretého elektrického obvodu. Jednoduchý el. obvod sa skladá z vodičov, batérie, spínača a žiarovky.
OTESTUJ SA 2
test má podobu PowerPointovej prezentácie. Slúži na zopakovanie učiva tematického celku alebo na testovanie detí, pričom je postavený na princípe 3 odpovedí, pričom len jedna je správna.
18. Človek
Človek potrebuje pre svoj život splnenie 5 podmienok života. Počas života sa jeho telo stále mení. Stavba tela zostáva celý život rovnaká: hlava, krk, trup, horné končatiny, dolné končatiny.
19. Človek
Na tele vieme pomenovať ďalšie časti.
Na hlave: tvár, temeno, záhlavie ( čelo, líca...)
Na hornej končatine: rameno, lakeť, predlaktie, zápästie, ruka
Na ruke: prsty, dlaň
Na dolnej končatine: stehno, koleno, predkolenie, lýtko, členok, noha
Na nohe: prsty, chodidlo, päta
Nauč sa ich na sebe pomenovať! 
20. Človek
Človek potrebuje pre život svetlo, teplo, vodu, vzduch a živiny. Toto mu dáva naša Zem. 
Vzduch (kyslík) potrebuje na dýchanie, vodu na pitie a hygienu. Vhodné teplo a svetlo vytvára podmienky pre život na Zemi a bohaté možnosti potravy človeka. Potravu potrebuje na získavanie energie pre funkciu tela a pohyb.  
OTESTUJ SA 3
test má podobu PowerPointovej prezentácie. Slúži na zopakovanie učiva tematického celku alebo na testovanie detí. Väčšina otázok je postavená na princípe 3 odpovedí, kde len jedna je správna. Ostatné otázky sú na princípe vymenovania alebo usporiadania pojmov.
21. Živočíchy
Mačka domáca
Kura domáca
Chrúst obyčajný
Ropucha bradavičnatá
22. Pohyb živočíchov
Živočíchy delíme do niekoľko druhov podľa spoločných znakov: cicavce, vtáky, ryby, obojživelníky, hmyz, plazy, mäkkýše.
Niektoré majú končatiny, iné krídla alebo plutvy.
Pohybujú sa: behaním, kráčaním, plávaním, lietaním, plazením, skákaním...
23. Životné prostredie živočíchov
Živočíchy

PostHeaderIcon Cara Bobs


The Mulleavys dug deep into their core for this collection. You can see why the idea would appeal Over the course of his near 20 year career he has had to justify time and again that his succinct, extreme vision is worth caring about. Fall 2022's best clothes are pieces to Off White Nike Shoes live in that reflect their wearer's sense, intellect, and beauty. First things first We'd be remiss to not acknowledge that the last time we heard from designer Alexander Wang, it was during the fallout from accusations of sexual misconduct.

The main material of this product is made with at least 30% bio-based materials. As editors and models travel across the Northern Italian city to see the latest from Gucci, Prada, and more, Vogue's Acielle Tanbetova will be traveling backstage and to the fronts of each show to capture another view of the biggest shows of the week. The reboot will proceed along a non seasonal cadence. A lot of the music I make and the way I dress is a Off White Sneakers fantasy that I never saw lived out, they say. Revitalising notes of neroli and green mandarin are grounded with scents of cedarwood, cardamom and musk.

A square optical frame in Vintage check bio-acetate. An internal audit revealed that he was losing tens of thousands of dollars on fabric that ended up on Alexander McQueen Outlet the cutting room floor that's tens of thousands of dollars per dress style. Is there anything more quintessential than gingham style when it comes to warm weather dressing? Decade after decade the print has proven its lasting influence, taking on many forms over the years, from tea length shirt dresses of the '50s to the minimalist slips of the '90s.

The Atlanta - based brand initially offered a collection of T shirts and streetwear, but is now best known for its highly coveted Ova handbag. Now he's putting those materials to work on those party pants and a matching slip dress, as well as on contrast linings that Golden Goose Shoes elevate his tailoring and as fabric covered stone appliques on an evening dress. The grit in this typically tasty oyster was provided by a couple of looks featuring pieces rarely seen here; a tailored coat, some pants, and a tee all of them entirely unruffled.

Burberry Indigo. At his fall 2022 Travis Scott x Nike Shoes runway show scheduled for today to better couple with his partner Andrew Bolton's In America An Anthology of Fashion exhibition at the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Thom Browne presented a concise, unwavering narrative This collection is about New York as an island of misfit toys and the way people come to the city to find themselves and to create themselves, he said. But for all the stars in Jacquemus's front row, the real heroes of the designer's Hawaiian debut were the models, all locally cast.

PostHeaderIcon Kate Grahm


Prada Re-edition Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-re-edition-bags ,

Prada Shoulder Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-shoulder-bags ,

Nike Air Jordan 1 https://www.airjordans1s.com/ ,

Burberry Shoulder Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-shoulder-bags ,

Balenciaga Bistro Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-bistro-bags ,

Balenciaga Le Cagole Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-le-cagole-bags ,

Saint Laurent Solferino Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-solferino-bags ,

Dior Messengers Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-messengers-bags ,

YSL Bags https://www.ysloutletslo.com/ ,

Golden Goose Mid Star https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-mid-star ,

Golden Goose Superstar https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-super-star ,

Burberry Wallets https://www.burberryoutletbo.com/burberry-wallets ,

Saint Laurent Puffer Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-puffer-bags ,

Dior Bobby Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-dior-bobby-bags ,

Burberry Outlet https://www.burberryoutletbo.com/ ,

Saint Laurent Wallets https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-Wallets ,

Air Jordan 1 Retro https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-Retro ,

Prada Sale https://www.pradaoutletpo.com/ ,

Burberry Messenger Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-messenger-bags ,

Air Jordan 1 Womens https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-Womens ,

Prada Tote Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-tote-bags ,

Saint Laurent Kaia Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-kaia-bags ,

Air Jordan Shoes https://www.airjordans1s.com/air-jordan-shoes ,

Golden Goose Stardan https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-stardan ,

Burberry Bum Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-bum-bags ,

Air Jordan 1 Zoom https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-Zoom ,

Saint Laurent Kate Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-kate-bags ,

Saint Laurent Satchel Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-satchel-bags ,

Dior Straps Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-straps-bags ,

Prada Handbags https://www.pradaoutletpo.com/prada-handbags ,

Dior Saddle Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-saddle-bags ,

Dior Crossbody Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-crossbody-bags ,

Prada Backpacks https://www.pradaoutletpo.com/prada-backpacks ,

Air Jordan 1 Low https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-Low ,

Golden Goose Men Sneakers https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-men-sneakers ,

Balenciaga Shoulder Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-shoulder-bags ,

Dior Belt Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-belt-bags ,

Prada Saffiano Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-saffiano-bags ,

Balenciaga Mini Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-mini-bags ,

Burberry Tote Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-tote-bags ,

Balenciaga Shopping Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-shopping-bags ,

Burberry Bucket Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-bucket-bags ,

Balenciaga Crossbody Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-crossbody-bags ,

Golden Goose Purestar https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-purestar ,

Balenciaga Tote Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-tote-bags ,

Golden Goose Hi Star https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-hi-star ,

Balenciaga Hourglass Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-hourglass-bags ,

Golden Goose Slide https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-slide ,

Dior Caro Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-dior-caro-bags ,

Saint Laurent Manhattan Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-manhattan-bags ,

Golden Goose Ball Star https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-ball-star ,

Balenciaga Backpacks https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-backpacks ,

Prada Galleria Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-galleria-bags ,

Balenciaga Neo Classic Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-neo-classic-bags ,

Saint Laurent Loulou Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-loulou-bags ,

Golden Goose Spacestar https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-space-star ,

Prada Monochrome Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-monochrome-bags ,

Dior Handbags https://www.dioroutletdo.com/dior-handbags ,

Dior Mini Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-mini-bags ,

Golden Goose Yeah https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-yeah ,

Saint Laurent Lou Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-lou-bags ,

Dior Micro Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-micro-bags ,

Balenciaga Handbags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-handbags ,

Saint Laurent Sac De Jour Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-sac-de-jour-bags ,

Air Jordan 1 Mid https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-Mid ,

Saint Laurent Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-envelope-bags ,

Golden Goose Francy https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-francy ,

Saint Laurent Le 5 A 7 Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-le-5-a-7-bags ,

Saint Laurent Shopping Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-shopping-bags ,

Golden Goose Women Sneakers https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-women-sneakers ,

Prada Hobo Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-hobo-bags ,

Saint Laurent Tote Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-tote-bags ,

Burberry Mini Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-mini-bags ,

Balenciaga Handbags https://www.balenciagaoutletbo.com/ ,

Golden Goose Starter https://www.goldens-gooses.com/golden-goose-starter ,

Balenciaga Barbes Bags https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-barbes-bags ,

Saint Laurent Clutch Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-clutch-bags ,

Dior Sale https://www.dioroutletdo.com/ ,

Dior 30 Montaigne Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-30-montaigne-bags ,

Prada Wallets https://www.pradaoutletpo.com/prada-wallets ,

Saint Laurent Sunset Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-sunset-bags ,

Burberry Crossbody Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-crossbody-bags ,

Saint Laurent Backpacks Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-backpacks-bags ,

Burberry Small Bags https://www.burberryoutletbo.com/burberry-small-bags ,

Golden Goose Shoes https://www.goldens-gooses.com/ ,

Lady Dior Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-lady-dior-bags ,

Saint Laurent Cassandra Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-cassandra-bags ,

Dior Wallets https://www.dioroutletdo.com/dior-wallets ,

Saint Laurent Belt Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-belt-bags ,

Burberry Backpacks https://www.burberryoutletbo.com/burberry-backpacks ,

Dior Book Tote Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-book-tote-bags ,

Air Jordan 1 Custom https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-Custom ,

Saint Laurent Niki Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-niki-bags ,

Balenciaga Wallets https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-wallets ,

Saint Laurent Shoulder Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-shoulder-bags ,

Saint Laurent Crossbody Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-crossbody-bags ,

Dior Tote Bags https://www.dioroutletdo.com/dior-tote-bags ,

Balenciaga Beltpacks https://www.balenciagaoutletbo.com/balenciaga-beltpacks ,

Prada Mini Bags https://www.pradaoutletpo.com/prada-mini-bags ,

Saint Laurent College Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-college-bags ,

Saint Laurent Monogram Bags https://www.ysloutletslo.com/saint-laurent-le-monogram-bags ,

Air Jordan 1 High https://www.airjordans1s.com/air-jordan-1-High ,

PostHeaderIcon Assam HSLC Exam Pattern 2023


Check here Below Pages Assam HSLC Model Paper 2023 Students must be excited to hear the news. There is not much time left as the SEBA 10th Model Paper 2023 will be published in no more than 3 hours. Another good thing Assam HSLC Exam Pattern 2023 is that the Assam HSLC Question Paper 2023 will be made available on more than one websites so that students can easily check their SEBA HSLC Question Paper 2023 on any of these websites.

PostHeaderIcon Louis Vuitton


Yeezy Shoes
Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Supply
Yeezy Slides
Louis Vuitton
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Handbags
Coco Chanel
Chanel
Chanel Handbags
Coco Chanel
Chanel
Chanel Handbags
Chanel West Coast
House Of Gucci
Louis Vuitton
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Handbags
Gucci Shoes
Gucci
Gucci Outlet
Yeezy Slides
Yeezy
Yeezy Slides
Yeezy
Yeezys
Yeezy Slides
Yeezy
Yeezy Supply
Yeezy Supply
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Nike Store
Nike
Nike Shoes
Nike Outlet
Nike Shoes
Nike Outlet
Coach
Coach outlet
Ray Ban Sunglasses
Ray Ban
Ray Ban Outlet
Ray Ban Wayfarer
Rolex Watches
Rolex
Gucci Outlet
Gucci
gucci Handbags
gucci outlet online store
Ray Ban Sunglasses
Ray ban Sale
Ray Ban Outlet
Coach
Coach outlet
Gucci Outlet
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Outlet
Rolex Watches
Rolex Watches
Rolex Watches
Rolex
Rolex
Rolex
Christian Dior
Dior
Dior Outlet
Dior Shoes
Dior
Dior Outlet
Christian Dior
Dior Shoes
Yeezy 350 V2
Yeezy 350
Yeezy Shoes
Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
North Face Outlet
North Face
The North Face
Nike Outlet
Nike Shoes
Nike Outlet Store
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Air Jordan 1
Jordan 1
Nike Outlet
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Outlet Store Online
Nike Outlet Store
Yeezy Slides
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Supply
Yeezy Supply Website
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Shoes
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Adidas Yeezy
Burberry Outlet
Burberry Sale
Burberry Handbags
Burberry Sale
Burberry Outlet
Cheap Burberry Bags
Discount Burberry Bags
Moncler Outlet
Moncler Factory
Moncler Outlet Factory
Moncler
The North Face
North Face Outlet
North Face
North Face Jacket
North Face Jackets
North Face Outlet
North Face
Yeezy Supply
Yeezy
Pandora Necklace
Pandora
Michael Kors Outlet
Black Friday
Michael Kors Outlet Online
Off White Outlet Factory
Off White Shoes
Off White Shoes Outlet
Off White Shoes
Off White Nike
Off White Shoes Outlet
Moncler Outlet
Moncler Factory
Moncler Outlet Factory
Moncler Jackets
Moncler Outlet
Moncler Down Jackets
Moncler Vest
Moncler
Moncler Outlet
Moncler Coat
Burberry Outlet Online
Burberry Outlet Store
Cheap Burberry Bags
Discount Burberry Bags
Burberry Handbags
Michael Kors Outlet
Michael Kors Bags
Michael Kors Outlet Store

PostHeaderIcon Louis Vuitton


[url=https://www.yeezyshoes.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yeezyshoes.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezyshoes.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezysyeezyshoes.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-supplys.us.com/][b]Yeezy Supply[/b][/url]
[url=https://www.yeezysslides.us.com/][b]Yeezy Slides[/b][/url]
[url=https://www.louissvuitton.us.com/][b]Louis Vuitton[/b][/url]
[url=https://www.louissvuitton.us.com/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url]
[url=https://www.louissvuitton.us.com/][b]Louis Vuitton Handbags[/b][/url]
[url=https://www.cocochanels.com/][b]Coco Chanel[/b][/url]
[url=https://www.cocochanels.com/][b]Chane[/b][/url]
[url=https://www.cocochanels.com/][b]Chanel Handbags[/b][/url]
[url=https://www.cocochanels.us.com/][b]Coco Chanel[/b][/url]
[url=https://www.cocochanels.us.com/][b]Chane[/b][/url]
[url=https://www.cocochanels.us.com/][b]Chanel Handbags[/b][/url]
[url=https://www.chanelwestcoast.us.com/][b]Chanel West Coast[/b][/url]
[url=https://www.houseofgucci.us.com/][b]House Of Gucci[/b][/url]
[url=https://www.guccishoes.us/][b]Gucci Shoes[/b][/url]
[url=https://www.guccishoes.us/][b]Gucci[/b][/url]
[url=https://www.guccishoes.us/][b]Gucci Outlet[/b][/url]
[url=https://www.louis-vuittonoutletstore.com/][b]Louis Vuitton[/b][/url]
[url=https://www.louis-vuittonoutletstore.com/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url]
[url=https://www.louis-vuittonoutletstore.com/][b]Louis Vuitton Handbags[/b][/url]
[url=https://www.louis-vuitton-outlets.us/][b]Louis Vuitton[/b][/url]
[url=https://www.louis-vuitton-outlets.us/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url]
[url=https://www.louis-vuitton-outlets.us/][b]Louis Vuitton Handbags[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.us/][b]Yeezy Slides[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.us/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezysslides.us/][b]Yeezy Slides[/b][/url]
[url=https://www.yeezysslides.us/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezysslides.us/][b]Yeezys[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.com/][b]Yeezy Slides[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezysupplys.us/][b]Yeezy Supply[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-supplys.us/][b]Yeezy Supply[/b][/url]
[url=https://www.adidas-yeezy-shoes.us/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.adidas-yeezy-shoes.us/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.adidasyeezyshoes.us/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.adidasyeezyshoes.us/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.nike-stores.us.com/][b]Nike Store[/b][/url]
[url=https://www.nike-stores.us.com/][b]Nike[/b][/url]
[url=https://www.nikeshoesoutlets.us/][b]Nike Shoes[/b][/url]
[url=https://www.nikeshoesoutlets.us/][b]Nike Outlet[/b][/url]
[url=https://www.nikeshoess.us/][b]Nike Shoes[/b][/url]
[url=https://www.nike-outlets.us/][b]Nike Outlet[/b][/url]
[url=https://www.coachsoutlet.us/][b]Coach[/b][/url]
[url=https://www.coachsoutlet.us/][b]Coach outlet[/b][/url]
[url=https://www.raybansunglasses.us/][b]Ray Ban Sunglasses[/b][/url]
[url=https://www.raybansunglasses.us/][b]Ray Ban[/b][/url]
[url=https://www.raybansunglasses.us/][b]Ray Ban Outlet[/b][/url]
[url=https://www.raybansunglasses.us/][b]Ray Ban Wayfarer[/b][/url]
[url=https://www.rolexswatches.us/][b]Rolex Watches[/b][/url]
[url=https://www.rolexswatches.us/][b]Rolex[/b][/url]
[url=https://www.guccioutletonlines.us/][b]Gucci Outlet[/b][/url]
[url=https://www.guccioutletonlines.us/][b]Gucci[/b][/url]
[url=https://www.guccioutletonlines.us/][b]gucci Handbags[/b][/url]
[url=https://www.guccioutletonlines.us/][b]gucci outlet online store[/b][/url]
[url=https://www.raybansale.us/][b]Ray Ban Sunglasses[/b][/url]
[url=https://www.raybansale.us/][b]Ray ban Sale[/b][/url]
[url=https://www.raybansale.us/][b]Ray Ban Outlet[/b][/url]
[url=https://www.coachoutletonlines.us/][b]Coach[/b][/url]
[url=https://www.coachoutletonlines.us/][b]Coach outlet[/b][/url]
[url=https://www.gucci-outlets.us/][b]Gucci Outlet[/b][/url]
[url=https://www.lvoutlets.us/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url]
[url=https://www.lvoutlet.us.com/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url]
[url=https://www.rolexwebsite.us/][b]Rolex Watches[/b][/url]
[url=https://www.rolexwatchwebsite.us/][b]Rolex Watches[/b][/url]
[url=https://www.rolexwatchs.us/][b]Rolex Watches[/b][/url]
[url=https://www.rolexwebsite.us/][b]Rolex[/b][/url]
[url=https://www.rolexwatchwebsite.us/][b]Rolex[/b][/url]
[url=https://www.rolexwatchs.us/][b]Rolex[/b][/url]
[url=https://www.christiandior.us.com/][b]Christian Dior[/b][/url]
[url=https://www.christiandior.us.com/][b]Dior[/b][/url]
[url=https://www.christiandior.us.com/][b]Dior Outlet[/b][/url]
[url=https://www.christiandior.us.com/][b]Dior Shoes[/b][/url]
[url=https://www.dioroutlet.us.com/][b]Dior[/b][/url]
[url=https://www.dioroutlet.us.com/][b]Dior Outlet[/b][/url]
[url=https://www.dioroutlet.us.com/][b]Christian Dior[/b][/url]
[url=https://www.dioroutlet.us.com/][b]Dior Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yeezy350v2.us.com/][b]Yeezy 350 V2[/b][/url]
[url=https://www.yeezy350v2.us.com/][b]Yeezy 350[/b][/url]
[url=https://www.yeezy350v2.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yeezy350v2.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezy350v2.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.adidas-yeezyshoess.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.adidas-yeezyshoess.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.adidas-yeezyshoess.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.thenorthfaceoutlets.us.com/][b]North Face Outlet[/b][/url]
[url=https://www.thenorthfaceoutlets.us.com/][b]North Face[/b][/url]
[url=https://www.thenorthfaceoutlets.us.com/][b]The North Face[/b][/url]
[url=https://www.nikejordanshoes.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url]
[url=https://www.nikejordanshoes.us.com/][b]Nike Shoes[/b][/url]
[url=https://www.nikejordanshoes.us.com/][b]Nike Outlet Store[/b][/url]
[url=https://www.nikejordanshoes.us.com/][b]Nike Outlet Store Online Shopping[/b][/url]
[url=https://www.nikejordanshoes.us.com/][b]Nike Outlet Online[/b][/url]
[url=https://www.airjordan-1.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url]
[url=https://www.airjordan-1.us.com/][b]Air Jordan 1[/b][/url]
[url=https://www.airjordan-1.us.com/][b]Jordan 1[/b][/url]
[url=https://www.nike-jordan.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url]
[url=https://www.nike-jordan.us.com/][b]Nike Outlet Store Online Shopping[/b][/url]
[url=https://www.nike-jordan.us.com/][b]Nike Outlet Store Online[/b][/url]
[url=https://www.nike-jordan.us.com/][b]Nike Outlet Store[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.us.com/][b]Yeezy Slides[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-slides.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-shoess.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-shoess.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezy-shoess.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezysupplys.us.com/][b]Yeezy Supply[/b][/url]
[url=https://www.yeezysupplys.us.com/][b]Yeezy Supply Website[/b][/url]
[url=https://www.yeezysupplys.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yeezysupplys.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yz-shoes.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yz-shoes.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yz-shoes.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yzshoes.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]
[url=https://www.yzshoes.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.yzshoes.us.com/][b]Adidas Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.burberry-outlets.us.com/][b]Burberry Outlet[/b][/url]
[url=https://www.burberry-outlets.us.com/][b]Burberry Sale[/b][/url]
[url=https://www.burberry-outlets.us.com/][b]Burberry Handbags[/b][/url]
[url=https://www.burberrysales.us.com/][b]Burberry Sale[/b][/url]
[url=https://www.burberrysales.us.com/][b]Burberry Outlet[/b][/url]
[url=https://www.burberrysales.us.com/][b]Cheap Burberry Bags[/b][/url]
[url=https://www.burberrysales.us.com/][b]Discount Burberry Bags[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.com/][b]Moncler Outlet[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.com/][b]Moncler Factory[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.com/][b]Moncler Outlet Factory[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.com/][b]Moncler[/b][/url]
[url=https://www.the-north-face-outlet.us.com/][b]The North Face[/b][/url]
[url=https://www.the-north-face-outlet.us.com/][b]North Face Outlet[/b][/url]
[url=https://www.the-north-face-outlet.us.com/][b]North Face[/b][/url]
[url=https://www.north-face-jacket.us.com/][b]North Face Jacket[/b][/url]
[url=https://www.north-face-jacket.us.com/][b]North Face Jackets[/b][/url]
[url=https://www.north-face-jacket.us.com/][b]North Face Outlet[/b][/url]
[url=https://www.north-face-jacket.us.com/][b]North Face[/b][/url]
[url=https://www.supplyyeezys.us.com/][b]Yeezy Supply[/b][/url]
[url=https://www.supplyyeezys.us.com/][b]Yeezy[/b][/url]
[url=https://www.pandoranecklace.us.com/][b]Pandora Necklace[/b][/url]
[url=https://www.pandoranecklace.us.com/][b]Pandora[/b][/url]
[url=https://www.mkoutlet.us.com/][b]Michael Kors Outlet[/b][/url]
[url=https://www.mkoutlet.us.com/][b]Black Friday[/b][/url]
[url=https://www.mkoutlet.us.com/][b]Michael Kors Outlet Online[/b][/url]
[url=https://www.shoesoffwhite.us.com/][b]Off White Outlet Factory[/b][/url]
[url=https://www.shoesoffwhite.us.com/][b]Off White Shoes[/b][/url]
[url=https://www.shoesoffwhite.us.com/][b]Off White Shoes Outlet[/b][/url]
[url=https://www.offwhite-shoes.com/][b]Off White Shoes[/b][/url]
[url=https://www.offwhite-shoes.com/][b]Off White Nike[/b][/url]
[url=https://www.offwhite-shoes.com/][b]Off White Shoes Outlet[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.us.com/][b]Moncler Outlet[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.us.com/][b]Moncler Factory[/b][/url]
[url=https://www.moncleroutletfactory.us.com/][b]Moncler Outlet Factory[/b][/url]
[url=https://www.monclervests.us.com/][b]Moncler Jackets[/b][/url]
[url=https://www.monclervests.us.com/][b]Moncler Outlet[/b][/url]
[url=https://www.monclervests.us.com/][b]Moncler Down Jackets[/b][/url]
[url=https://www.monclervests.us.com/][b]Moncler Vest[/b][/url]
[url=https://www.monclercoats.us.com/][b]Moncler[/b][/url]
[url=https://www.monclercoats.us.com/][b]Moncler Outlet[/b][/url]
[url=https://www.monclercoats.us.com/][b]Moncler Coat[/b][/url]
[url=https://www.brambleberry.us.com/][b]Burberry Outlet Online[/b][/url]
[url=https://www.brambleberry.us.com/][b]Burberry Outlet Store[/b][/url]
[url=https://www.brambleberry.us.com/][b]Cheap Burberry Bags[/b][/url]
[url=https://www.brambleberry.us.com/][b]Discount Burberry Bags[/b][/url]
[url=https://www.brambleberry.us.com/][b]Burberry Handbags[/b][/url]
[url=https://www.michaelkorsoutletbag.us.com/][b]Michael Kors Outlet [/b][/url]
[url=https://www.michaelkorsoutletbag.us.com/][b]Michael Kors Bags[/b][/url]
[url=https://www.michaelkorsoutletbag.us.com/][b]Michael Kors Outlet Store[/b][/url]

PostHeaderIcon coco


That is really attention-grabbing, You’re a very professional blogger.
I’ve joined your feed and sit up for in quest of more of your wonderful post.
Additionally, I have shared your site in my social networks

https://www.rauhane.net
https://wikimedia.cc
https://hurenberlin.com/
https://www.elso9.com/
https://www.s3udy.org/
https://www.eljnoub.com/
https://www.q8yat.org/
https://www.rauhane.net
https://www.jeouzal.org
https://www.alfalaki.net
https://www.jaouzal.org

PostHeaderIcon korean massage


https://www.business-anma.com/ 의정부출장안마
https://guli.business-anma.com/ 구리출장안마
https://namyangju.business-anma.com/ 남양주출장안마
https://ilsan.business-anma.com/ 일산출장안마
https://bupyeong.business-anma.com/ 부평출장안마
https://incheon.business-anma.com/ 인천출장안마
https://seong-nam.business-anma.com/ 성남출장안마
https://bucheon.business-anma.com/ 부천출장안마
https://anyang.business-anma.com/ 안양출장안마
https://gwangmyeong.business-anma.com/ 광명출장안마
https://bundang.business-anma.com/ 분당출장안마

PostHeaderIcon prírodoveda


Dovolila som si pozrieť Vaše prezentácie, sú veľmi dobré. Ďakujem!

PostHeaderIcon potrebujem projekt!


Je to dobré ale ja potrebujem riadny projekt

PostHeaderIcon prírodoveda


obdivujem a najmä možnosť pre žiakov "vykonávať činnosti".

PostHeaderIcon SUPÉR :):):D:D


jen to veľmi super baví má to a je to veľmi zábavné baví ma to a bude ma to stálé baviť :):):D:D
VÁÁÁÁV :) :D

PostHeaderIcon SUPÉR :):):D:D


aj mňa to baví tiež a bude ma to baviť tiež :) :D

PostHeaderIcon Veľmi dobre


Veľmi ma to bavi je to super váááv :) :D

PostHeaderIcon Ste veľmi zlati,že sa


Ste veľmi zlati,že sa podelite s dobrymi vecami.
Veľmi mi to pomohlo, inšpirovalo ma to a nakoplo do prace.

PostHeaderIcon Ďakujem!!!! ušetrili ste mi


Ďakujem!!!! ušetrili ste mi veľa času obdivujem vás ako to robíte!!!

PostHeaderIcon ďakujeme!


Veľmi pekne a jednoducho vysvetlené!
ďakujem za všetkých žiačikov a rodičov ♥

PostHeaderIcon prírodoveda3


Veľmi pekne ĎAkujem!!!

PostHeaderIcon PDA3


My smevam velmi vzacny leboo pootom skola by nemala skadial stahovat prezentacie a testy DAKUUUJEME..:D

PostHeaderIcon Ide to?


Ide už všetkým sťahovať prezentácie? Ak nie, tak už naozaj neviem, čo sa v tomto dá ešte robiť ... :-(

PostHeaderIcon LOUIS VUITTON


Yeezy Shoes
Yeezy
Louis Vuitton
Dior Outlet
Christian Dior
Dior Bags
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Handbags
Louis Vuitton Handbags
Louis Vuitton Handbags
Louis Vuitton Handbags
Gucci Outlet
Gucci Outlet
Chanel Shoes
Chanel Handbags
NFL Jerseys
NFL Shop
NFL Jerseys
NFL Shop
Yeezy Slides
Yeezy Slides
jordan
jordans
jordan 1
Moncler Outlet
Ray Ban Sale
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Shoes
Omega Watches
Omega Watches
Omega Watches
Omega Watches
Omega Watches
Louboutin
Christian Louboutin Shoes
Christian Louboutin
Yeezy Shoes
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Supply
Nike Shoes
Michael Kors
Michael Kors Outlet
Nike UK
Nike Outlet
Nike UK
Nike outlet
Nike
Ray Ban Sunglasses
louis vuitton outlet
Nike Outlet
Nike Outlet
Nike Store
Nike Store
LOUIS VUITTON
Louis Vuitton Outlet
CHANEL
Louis Vuitton Online Shop
Louis Vuitton Handbags
LV Handbags
Louis Vuitton Handbags
Yeezy Shoes
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Adidas Yeezy
Yeezy Slides
Yeezy Supply
Yeezy Foam Runner
Yeezy Foam Runner
Louis Vuitton
Louis Vuitton Online Shop
Yeezy slides
Ray Ban
Yeezy
Yeezys
Adidas Yeezy
Golden Goose Sneakers
Golden Goose
Pandora uk
Pandora
Louis Vuitton
Ray Ban Glasses
Air Jordan 1
Jordan 1
Jordan Shoes
Jordan 1
Air Jordan 1
Jordan 1
天目茶碗
曜変天目茶碗
曜変天目
Nike Shoes
Jordan 4S
Jordan 4
Nike Outle
Jordan 1S
Jordan 1
Yeezy Shoes
Yeezy Supply
Yeezy Slides
Chanel West Coast
House Of Gucci
Louis Vuitton
Louis Vuitton Outlet
Gucci Shoes
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Supply
Yeezy Supply
Yeezy Shoes
Yeezy Shoes
Nike Store
Coach outlet
Ray Ban Sunglasses
Rolex Watches
Rolex
Gucci Outlet
Gucci Outlet
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Handbags
Louis Vuitton Outlet
Rolex Watches
Rolex Watches
Rolex Watches
Rolex
Christian Dior
Dior
Dior Outlet
Yeezy 350 V2
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Air Jordan 1
Jordan 1
Nike Outlet
Yeezy Slides
Yeezy Shoes
Yeezy Supply
Yeezy Shoes
Yeezy Shoes
Moncler Outlet
Yeezy Supply
Michael Kors Outlet
Moncler Vest
Moncler Outlet
Moncler Coat
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Slides

PostHeaderIcon YEEZY


Yeezy
Adidas UK
Air Jordan 4
Air Jordan 1
Jordan 1
Air Jordans
Nike Air Jordans
Jordans 1
Air Jordan 1
Nike Jordan 1
Nike Jordan
Jordan 1s
Jordan 1
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Air Jordan 1
Air Jordan 1
Jordan 1
Jordan 1
Air Jordan 4
Air Jordans
Air Jordan 1
Jordan 1
Air Jordan Shoes
Air Jordan
Air Jordans
Air Jordan 1
Jordan 1
Jordan 1
Jordan 1
Jordan 1
Jordan 11
Jordan 1s
Air Jordan 4
Jordan 4
AirJordan 4
Jordan 4
Air Jordan 4
Jordan 4
Jordan
Jordan 4 Military Black
Jordan 4
Jordan 4s
Jordan Retro 4
Jordan 11
Jordans 4
Jordan Shoes
Jordans Shoes
NFL Shop Official Online Store
Nike Air Jordan
Nike Air VaporMax
Nike Jordan 1
Nike Jordans
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Nike Outlet
Nike Shoes
Nike UK
Off White
Yeezy
Yeezy 350
Yeezy
Yeezy 350
Yeezy Boost 350
Yeezy 350 V2
Yeezy 450
Yeezy 700
Adidas yeezy
Yeezy Foam Runner
Yeezy
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Slides
Yeezy Slides
Yeezy Supply
Jordan Shoes
Jordans
Yeezy Slides
Nike Shoes
Nike Outlet
Nike Outlet
Ray-Ban Sunglasses
Yeezy Shoes
Moncler Jacket
Moncler Outlet
Moncler Outlet
Moncler Jacket
Moncler
Moncler UK
Moncler Jacket
Moncler
Moncler Outlet
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Sneakers
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy 350
Pandora Jewelry
Pandora
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Sneakers
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy 350
Pandora Jewelry
Pandora
Pandora Jewelry
Yeezy
Ray Bans
Ray Bans Sunglasses
Ray Ban Outlet
Pandora Jewelry
Yeezy Slides
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy 350
Yeezy
Yeezy 350

PostHeaderIcon Ďakujeeeem za prezentácie...


Mne to fungovalo...Vyslovujem jedno veľké ĎAKUJEEEEM...:-))) za ušetrený čas, námahu...A Vaše prezentácie sú výborné...A. Angelovičová

PostHeaderIcon a ake je heslo?


a ake je heslo?

PostHeaderIcon a ake je heslo?


no heslo je take

PostHeaderIcon pomôže mi niekto z tym


pomôže mi niekto z tym heslom??

PostHeaderIcon pomáhanie stella


musíš dat svoj emeil neviem kam a tebe to príde na emil (logika) a máš heslo dúfam e som pomohla

Naše projekty podporujú: