Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Predpisové písanie

Nový školský rok sme odštartovali len s jednou novou učebnicou a tou je Vlastiveda ( pre 2. ročník ). Súčasťou vyučovania slovenského jazyka je i nácvik písania. Pre tieto účely na škole nemáme žiaden podporný materiál a preto si ho tvoríme sami.
Ide o nácvik skupín hlások, spojení, slov a viet. Keďže nemáme k dispozícii žiaden font, ktorý je v súlade s predpísaným typom písma, materiál vzniká skenovaním rukou predpísaných cvičení.
Práca s materiálom je jednoduchá. Na začiatku hodiny učiteľ vysvetli základné fakty o zadaní, ukáže kľúčové princípy písania v zadaní. Upozorní na problematické miesta, ukážkou navádza na správnu tvarovosť písmen. Potom pomocou priložených tlačených textov zadanie prepisujú do nácvičných zošitov.
Ide o typ zadaní, ktoré sa predovšetkým zameriavajú na odpis ( narozdiel od predpisovej písanky: Pisanie od autorky Viery Damborákovej, ktorá uprednostňuje tvorivé písanie, prácu s textom, rébusy a pod. ) Práca s predpisovým textom ( vertikálna polovica strany zošita ) sa pohybuje v časovom rozsahu 10 - 15 minút.

Materiál

 

1. malá abeceda
2. veľká abeceda
3. A, a, O, o
4. samohlásky
5. ô a slová s ô
6. ä a slová s ä
7. M, m, N, n
8. V, v, U, u, W, w
9. p, h, y
10. S, s, C, c
11. Š, š, Č, č
12. dz, dž, z, ž, s, r, ŕ
13. Z, L, S, D
14. Ž, Ľ, Š, Ď
15. de, te, ne, le
16. di, ti, ni, li
17. dy, ty, ny, ly
18. slová s ly
19. gy, ky, hy, chy
20. dži, či, ži, ši
21. I, H, J, Y
22. I, K, k, P, R, r
23. T, F
24. P, B, R, D, p, b, r, d
25. f, j, t
26. G, g, Q, q
27. X, x a spoje
28. čísla, číslovky
29. slová s ä
30. výkričník, otáznik, vety
31. krátka - dlhá slabika
32. adresa

 

PostHeaderIcon Saxenda Kopen


Saxenda Kopen

Xtc kopen

Victoza kopen

Zovirax kopen

Cocaine kopen

saxenda kopen

sumatriptan-kopen

Morfine Kopen

Oxycontin 40 mg kopen

Suboxon kopen

MDMA Kopen

Ephedrin kaufen

Etizolam kaufen

Lormetazepam kaufen

Mirtazapin kaufen

Oxazepam kaufen

Zyban kopen

Xenical kopen

Pantoprazol kopen

Pantoprazol 20 mg

Ozempic kopen

Methylphenidate Kopen

Naproxen Kopen

Quaalude Kopen

Morfine Injecteren

Fentanyl Pleister

Oxazepam 50mg kaufen

Pantoprazol kaufen

Xanax 2mg kaufen

Xanax 1 mg kaufen

Temazepam kaufen

Androgel kopen

Glucophage kopen

Cialis kopen

Viagra kopen

Viagra kruidvat

Clonazepam Kopen

Imovane Kopen

Adderall Nederland

Concerta 54 mg Kopen

Concerta 36 mg Kopen

Tramadol 50 mg kaufen

Genotropin pen kaufen

Flurazepam kaufen

Finasterid kaufen

Dormicum kaufen

Oxycodon 40 mg kopen

Champix kopen

Oxycodon teva kopen

Tramadol 100 mg

Stilnox 10mg kopen

Flurazepam Kopen

Finasteride Kopen

Amfetamine Kopen

Amoxicilline Kopen

Cocaine Kopen

Diclofenac kaufen

Concerta Tabletten kaufen

Champix kaufen

Bromazepam 6 mg kaufen

Bromazepam 3 mg kaufen

Pijnstillers oxycodon

Oxycodone 20 mg Kopen

Amoxicilline Kopen

Benzedrine Kopen

Insuline Kopen

Oxycodon 20 mg kaufen

oxycodon 80 mg kaufen

Oxycodon 10 mg kaufen

Zopiclon kaufen

Nolvadex 10mg Kopen

Oxycodon Slapen

Sustanon Kopen

Tramadol 200mg

Tramadol 100mg

Tramadol Paracetamol

Naproxen kopen

Mdma capsules

Zolpidem kopen

Saxenda kopen

oxycodone 20mg Kopen

Xanax gele kopen

Stilnox Kopen

Alprazolam Kopen

Zolpidem Kopen

Suboxone Kopen

Percocet Kopen

Amfetamine Kopen

Quaalude Kopen

Fentanyl pleister Kopen

Strattera kopen

Oxycodon kopen

Diazepam 10 mg kopen

Morfine injecteren

Tylenol kopen

Diazepam Kopen

Enanthate Kopen

Ketamine Kopen

Lyrica Medicatie

Ketamine 10 gram

Baclofen kaufen

Oxycodon Naloxon kaufen

Nitrazepam 10 mg kaufen

Clonazepam 2mg kaufen

kaufen Adderall

Tramadol dosering

Xanax 2mg kopen

Lyrica 300mg Kopen

Azithromycin 250 Kopen

Oxycodon hcl Kopen

Midazolam Kopen

Mirtazapine Kopen

Insuline 10ml Kopen

Flunitrazepam 2mg

Benzedrine kopen

Oxycodon 5 mg kaufen

Lorazepam kaufen

Fentanyl Pflaster kaufen

Temazepam kaufen

Diazepam Rektal kaufen

Tylenol Kopen

Ritalin Kopen

Codeine 15mg

Oxazepam Kopen

Oxycodon Kopen

Doxycycline kopen

Dormicum 15 mg

Concerta kopen

Kamagra 100mg kopen

Baclofen kopen

Diclofenac Kopen

Doxycycline Kopen

Bromazepam Kopen

Bromazepam 3 mg kopen

Fentanyl Pleister Kopen

Temazepam 20 mg kopen

Pijnstiller oxycodon

Lasix-40mg kopen

Lorazepam kopen

Lorazepam 2.5 MG kopen

Oxycontin kopen

Oxycontin 40 mg

Doxycycline 50 mg

Alprazolam kopen

Diclofenac kopen

Pijnstillers Oxycodon

Temazepam 20 mg

Saxenda Kopen

Champix Kopen

Baclofen Kopen

Oxycodon Schmerzmittel kaufen

Saxenda kaufen

Oxycodon 40mg kaufen

Diazepam kaufen

Zolpidem kaufen

Dexedrine Kopen

Methamfetamine Kopen

Oxycontin Kopen

Concerta Kopen

Dormicum 15 mg

Codeine kopen

Flunitrazepam 2mg

Mirtazapine kopen

Midazolam kopen

Nembutal kopen

Lyrica medicatie kopen

Ketamine kopen

Enanthate kopen

Finasteride kopen

Flurazepam kopen

Lorazepam 25 mg

Lorazepam Kopen

Lasix 40mg Kopen

Percocet kopen

Pijnstiller Oxycodon

Ritalin 10mg kaufen

Concerta 36 mg kaufen

Concerta 54 mg kaufen

Morphin kaufen

Nitrazepam kaufen

ketamine kopen

Methamfetamine kopen

Cocaine kopen

Dexedrine kopen

Oxazepam 50 mg

Temazepam 10 mg

Oxycodon retardtabletten

Fentanyl pleister

Bromazepam 3 mg kopen

Bromazepam kopen

Zithromax kopen

Oxycodon Retardtabletten

Temazepam 10 mg Kopen

Strattera 40 mg Kopen

Lyrica 300mg Kopen

Nembutal Kopen

Ephedrin kaufen

Lorazepam kaufen

Oxycodon droge 15mg kaufen

Tramadol 100 mg kaufen

Doxycyclin kaufen

Sustanon Kopen

Ritalin Kopen

Tramadol 50 mg Kopen

Nolvadex Kopen

Morfine 60 mg Kopen

Doxycycline 50 mg

Kamagra Kopen

Oxycodon hcl

Azithromycin Kopen

Adderall Pillen Kopen

Concerta 36 mg kopen

Concerta 54 mg kopen

Adderall Nederland

Imovane 7.5 mg kopen

Clonazepam kopen

Ozempic Kopen

Sumatriptan kopen

Adderall nederland

Adderall kopen

Ritalin kopen

Alprazolam kopen

Androgel kopen

Azithromycin kopen

Baclofen kruidvat

Bromazepam 3 mg

Bromazepam kopen

Champix kopen

Cialis kopen

Clonazepam kopen

Cocaine kopen

Codeine kopen

Concerta medicatie

Concerta kopen

Concerta medicijn

Dexedrine kopen

Diazepam kruidvat

Diclofenac kruidvat

Dormicum kopen

Doxycycline kopen

Doxycycline 100mg

Testosterone enanthate

Anavar kopen

Fentanyl pleister

Fentanyl pleisters

Finasteride kopen

Flunitrazepam kopen

Flurazepam 30 mg

Glucophage 850

Zopiclon kruidvat

Insuline spuiten

Kamagra kopen

Ketamine kopen

Ketamine drugs

Benzedrine kopen

Lyrica 300mg

MDMA kopen

Lasix 40mg

Lorazepam kopen

Lorazepam 1mg

Lyrica medicatie

Methamfetamine kopen

Midazolam neusspray

Birtazapine slapen

Morfine pillen

Morfine injectie

Mysimba kopen

Naproxen kruidvat

Nembutal kopen

Nolvadex kopen

Orlistat kopen

Oxazepam kruidvat

Oxycodon kopen kruidvat

Oxycodon hcl

Oxycodon 10 mg

Oxycodon kopen

Oxycodon bestellen

Oxycodon pijnstiller

Oxycodon kopen betrouwbaar

Oxycodon 5 mg

Oxycontin nederland

Oxycontin kopen

Ozempic afvallen

Ozempic kopen zonder recept

Pantoprazol 40 mg

Pantoprazol kruidvat

Oxycodon werking

Saxenda kopen

Sildenafil kopen

Stilnox 10mg kopen

Strattera 40 mg

Suboxone kopen

Sustanon kopen

Temazepam-10-mg

Temazepam kruidvat

Tramadol paracetamol

Tramadol 50 mg

Tramadol kopen

Tylenol nederland

Victoza kopen

Xanax kruidvat

Xenical kopen

Zithromax kopen

Zolpidem kopen

Zyban kopen

Comprar Saxenda

Fentermina comprar sin receta

Wegovy espana

Orlistat sin receta

Metformina 850

Mounjaro comprar

Comprar victoza

Comprar trulicity

Ozempic comprar

Saxenda comprar

Saxenda Weight Loss

Phentermine Weight Loss

Trulicity For Weight Loss

Wegovy Australia

Orlistat Australia

Victoza Australia

Metformin Weight Loss

Mounjaro Australia

Ozempic Australia

Saxenda Australia

Ozempic Per Dimagrire

Dimagrire Velocemente

Fentamina Per Dimagrire

Wegovy Acquisto Online

Orlistat Per Dimagrire

Victoza Dimagrire

Trulicity fa Dimagrire

Metformina Per Dimagrire

Mounjaro Italia

Ozempic senza ricetta

Saxenda Per Dimagrire

PostHeaderIcon jzp1640


Nakupujte hodinky,ktoré vylepšia váš celkový štýl a dodajú iskru,a pozrite si úžasné a trendy hodinky roku 2023 pre mužov aj ženy.
kopia breitling
audemars piguet royal oak kopia

PostHeaderIcon CBSE 12th Class Question Paper 2024


Central Board of Secondary Education (CBSE) is responsible for conducting the annual final examination of class 12th which starts in the month of May, for this academic year CBSE class 12th model CBSE 12th Class Question Paper 2024 papers are released annually by the board to help students prepare for their exams, students can get CBSE 12th Model Paper 2024 Our website boardmodelpaper.com has provided direct subject wise links to download latest CBSE 12th Marking Scheme in PDF format students are advised to download latest CBSE 12th study material, analyze them thoroughly, CBSE 12th Model Question Paper 2024 is available here for free download in pdf format, students can easily access study material related to major courses like Arts, Science, and Commerce.

PostHeaderIcon • The Hunter 350 is a popular


• The Hunter 350 is a popular model of motorcycle in India, known for its sleek design and powerful engine. Many owners of the Hunter 350 may want to add accessories such as a backrest and carrier to their motorcycles to enhance its functionality and comfort.
• Adding a backrest and carrier to a Hunter 350 is possible, but it is essential to ensure that the accessories are compatible with the motorcycle's design and specifications.
• When selecting a backrest, it is essential to choose one that is designed specifically for the Hunter 350. Backrests come in different shapes and sizes, and selecting one that does not fit properly may lead to discomfort or instability while riding. Additionally, it is important to ensure that the backrest is securely attached to the motorcycle's frame to prevent it from becoming loose or falling off during rides.
• It is important to choose a carrier that is designed to fit the Hunter 350's specifications and can safely support the weight of the items being carried. In summary, it is possible to add a backrest and carrier to a Hunter 350. If you want to buy good product for your hunter you can visit our website sans classic parts, and see our hunter 350 backrest with carrier, here you can consult our expired mechanic.

PostHeaderIcon https://li9.in/


Our reporting team intends to publish the Education & Recruitment Update for all age groups and present the true picture of the recent events with the inside coverage. Our objective would be to cater the https://li9.in/ requirements of people of all age groups as we intend to publish news classified into General, Political, Crime, Sports, Entertainment, Education and World News.

PostHeaderIcon Assam 12h Syllabus


Assam Higher Secondary Education Council (AHSEC) is a Board of Education under the State Government of Assam, AHSEC Regulating Body for higher secondary education Syllabus Start Every Year Month of Jun, Assam 12h Syllabus AHSEC has the Responsibility to take Different Steps to Promote Quality Education to the Learners of 12th Class Stage in order to Expose the learners to a Suitable Academic Atmosphere Through which they can get Quality Education

PostHeaderIcon BSEB 7th Class Textbooks


Here we are Providing the Facility to Download Latest Edition Bihar 6th, 7th, 8th, 9th, 10th Class Textbook 2023, Students You can Download for Hindi, English and Urdu Medium Schools. Bihar School BSEB 7th Class Textbooks Examination Board Government agency has Developed the new Textbooks at the High School Standard in Prepare by Senior experts. Bihar Board once Publishes the BSEB 6th, 7th, 8th, 9th, 10th Class Standard Textbooks 2023 Other Study materials on the official web site,

PostHeaderIcon Sikkim 12th Class Books


Before summer break, Sikkim 12th Class Books 2023 are helpful for students to understand since every topic is written in simple language and with diagrams. English, Nepali, Sikkimese, and Lepcha arts, commerce, and sciences. Gurung, Limbu, Magar, Mukhia, Newari, Rai, Sherpa, Sikkim 12th Class Books and Tamang are other official languages. Subject-specific books feature practise problems and instructive examples to help students develop their conceptual understanding. Students in Sikkim's 12th grade can better prepare if they are aware of the study guide. For quarterly, consult the Sikkim Board 12th Class Book of 2023.

PostHeaderIcon BSEB 5th Class Textbooks


To solve all of your concerns and strengthen your knowledge, you should use the Bihar First, Second, Third, Fourth, and Fifth Class Textbook 2023 as your primary resource throughout the year. SCERT Bihar offers simple explanations for a variety of curriculum subjects. Each Concept is explained in detail with the aid of several problems and examples. Bihar Board 1st Class Books The information on this page will be updated. SCERT Bihar's first, second, third, fourth, and fifth grade e-books will be updated annually and uploaded online. For students preparing for their monthly and final exams, textbooks are crucial.

PostHeaderIcon abdul


Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Social Marketing Agency USA

PostHeaderIcon abdul ROUF


I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Mexico sourcing agent

PostHeaderIcon abdul ROUF


Thanks for sharing us. tinting service near me

PostHeaderIcon abdul ROUF


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. MDMA Crystal

PostHeaderIcon abdul ROUF


I like your post. It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject can be easily observed... سيارات نقل الاثاث في مكة

PostHeaderIcon abdulrouf


i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. dark web sites

PostHeaderIcon abdulrouf


Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. Cheap flights

PostHeaderIcon abdulrouf


Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. 작업대출

PostHeaderIcon abdulrouf


Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Starting a Credit Card Processing Company

PostHeaderIcon abdulrouf


Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. Иммиграция в ЕС

PostHeaderIcon abdulrouf


Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors. 36oz to cups

PostHeaderIcon abdulrouf


Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Cartão de Todos

PostHeaderIcon abdulrouf


I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine,We will wait for your next article so only.Thanks! Guesthouse in turffontein

PostHeaderIcon Fantastic submit, Many thanks


Fantastic submit, Many thanks regarding revealing This kind of information. Fantasticly composed write-up, only if almost all people supplied the identical amount of articles when you, the net would have been a greater spot. You should keep writing! Packers and Movers Delhi to Avadi

PostHeaderIcon abdulrouf


Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. when to buy cryptocurrency and when to sell

PostHeaderIcon Packers and Movers Jaipur


Thanks for the post and great tips.. even I also think that hard work is the most important area of getting success. Packers and Movers Jaipur

PostHeaderIcon Packers and Movers Noida to Faridabad


Great! It sounds good. Thanks for sharing..Packers and Movers Noida to Faridabad

PostHeaderIcon seomind


Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. Sisel International Review

PostHeaderIcon seomind


I adore your websites way of raising the awareness on your readers. Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food likewise, Thanks. Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing.. Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


I don’t think many of websites provide this type of information. Internet Profits

PostHeaderIcon seomind


Hi to everybody, here everyone is sharing such knowledge, so it’s fastidious to see this site, and I used to visit this blog daily Internet Profits

Naše projekty podporujú: