Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Predpisové písanie

Nový školský rok sme odštartovali len s jednou novou učebnicou a tou je Vlastiveda ( pre 2. ročník ). Súčasťou vyučovania slovenského jazyka je i nácvik písania. Pre tieto účely na škole nemáme žiaden podporný materiál a preto si ho tvoríme sami.
Ide o nácvik skupín hlások, spojení, slov a viet. Keďže nemáme k dispozícii žiaden font, ktorý je v súlade s predpísaným typom písma, materiál vzniká skenovaním rukou predpísaných cvičení.
Práca s materiálom je jednoduchá. Na začiatku hodiny učiteľ vysvetli základné fakty o zadaní, ukáže kľúčové princípy písania v zadaní. Upozorní na problematické miesta, ukážkou navádza na správnu tvarovosť písmen. Potom pomocou priložených tlačených textov zadanie prepisujú do nácvičných zošitov.
Ide o typ zadaní, ktoré sa predovšetkým zameriavajú na odpis ( narozdiel od predpisovej písanky: Pisanie od autorky Viery Damborákovej, ktorá uprednostňuje tvorivé písanie, prácu s textom, rébusy a pod. ) Práca s predpisovým textom ( vertikálna polovica strany zošita ) sa pohybuje v časovom rozsahu 10 - 15 minút.

Materiál

 

1. malá abeceda
2. veľká abeceda
3. A, a, O, o
4. samohlásky
5. ô a slová s ô
6. ä a slová s ä
7. M, m, N, n
8. V, v, U, u, W, w
9. p, h, y
10. S, s, C, c
11. Š, š, Č, č
12. dz, dž, z, ž, s, r, ŕ
13. Z, L, S, D
14. Ž, Ľ, Š, Ď
15. de, te, ne, le
16. di, ti, ni, li
17. dy, ty, ny, ly
18. slová s ly
19. gy, ky, hy, chy
20. dži, či, ži, ši
21. I, H, J, Y
22. I, K, k, P, R, r
23. T, F
24. P, B, R, D, p, b, r, d
25. f, j, t
26. G, g, Q, q
27. X, x a spoje
28. čísla, číslovky
29. slová s ä
30. výkričník, otáznik, vety
31. krátka - dlhá slabika
32. adresa

 

Naše projekty podporujú: