Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Baloniáda - oslava MDD

Jún je každoročne v kalendári rezervovaný pre všetky deti. Je to deň, kedy by sa mal všade rozliehať detský smiech a ani jedno dieťa by nemalo v tento úžasný deň plakať. OZ Poza školu v spolupráci s obcou Omšenie, DHZ Omšenie a ZŠ s MŠ v Omšení sa rozhodlo pripraviť pre deti zábavno-zážitkové popoludnie pod názvom Baloniáda. Dňa 1.6.2014 sa námestie v Omšení zmenilo na rozprávkovú krajinu, kde každý malý obyvateľ chcel zachrániť Balónové kráľovstvo. Zábavný beh, kde deti na stanovištiach získavali za rôzne

úlohy pečiatky, nafukovací hrad, bubliny, balóny a súťaže, pri ktorých deti mohli získať zlosovateľné tombolové lístky. Všade vládol čulý ruch a popri hudbe bolo počuť detský smiech. Popoludnie svojím vystúpením oživila aj miestna hudobná skupina Omšeňanka a dievčenské folklórne trio v zložení Janka Uherková, Kristína Kyjacová a Simonka Malová. V podvečer nás čakalo vyhodnotenie zábavného behu a losovanie tomboly. Vyvrcholením zábavného popoludnia bol zásah hasičov, ktorí nám predviedli hasenie horiaceho domu a na záver mali pre všetky deti pripravenú úžasnú atrakciu v podobe peny, ktorú vystriekali na plochu námestia. Deti sa razom do nej vrhli a záchrana Bublinového kráľovstva bola zavŕšená. Večerný program pokračoval diskotékou v priestoroch nad Jednotou. Dúfame, že sa všetci veľmi dobre zabavili a už teraz sa tešia na ďalšiu podobnú akciu. Ďakujeme našim štedrým sponzorom, ktorí nám venovali ceny do súťažného behu a tomboly: Hostinec Krmelec, Miestna akčná skupina Teplička, Potraviny u Repiny, Ján Kohút Kovospol, hostinec u Trokana. Nesmieme zabudnúť na poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám celý čas pomáhali s prípravami a realizáciou. A veľké ďakujem patrí aj obci Omšenie za zasponzorovanie nafukovacieho hradu.

Naše projekty podporujú: