Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Popis projektu

Počas trvania projektu zabezpečíme naším kamarátom, ktorým nie je jedno ako žijú, miesto na stretávanie sa. Už dlhšie úzko spolupracujeme s Obecný úradom v obci, hlavne s kultúrnou komisiou obce. Preto veríme, že obecné zastupiteľstvo nám schváli priestor, kde sa môžeme stretávať. V rámci projektu zorganizujeme veľa aktivít, ktoré budú našim kamarátom prospešné. Vyskúšajú si rôzne rolové hry, neformálne sa s nami budú učiť rozumieť fotografovaniu a iným dôležitým veciam. Spolu sa budeme zabávať a pri tom nám ani nepríde, že sa vlastne pripravujeme na život. Práve to v našej lokalite veľmi chýba, deti a mládež sa poflakujú po uliciach a stretávajú sa v krčmách v dedine. Myslíme si, že to nie je správne. Chceme dať našim kamarátom z vidieka možnosť stretávať sa na mieste, kde nie sú ohrozený a, kde sa môžu naviac aj niečo naučiť. Mládež formou zážitkov naučíme fotografovať a fotky ďalej spracovávať. Počas tvorivých dielní im ukážeme ako sa dá zábavne využiť akýkoľvek materiál a podnietime ich kreativitu. V Detskej reštaurácii si vyskúšajú rôzne rolové hry - ako kuchár, čašník, animátor. Zároveň sa zabavia a budú nám môcť ukázať svoju kreativitu. Naši kamaráti budú mať priestor pre seba, stretávanie sa a na zábavu. Ukážeme dospelým, že nie sme nezodpovední grázli, ale decká ktoré niečo dokážu a zaslúžime si ich rešpekt. Chceme poskytnúť priestor všetkým. Hromadnými aktivitami zapojíme do projektu aj širokú verejnosť z i mimo našej obce.
 
Ciele projektu:
- Zabezpečiť našim mladým kamarátom priestor na pravidelné stretávanie sa
- Chceme, aby získali väzby na svoj rodný kraj a začali sa aktívne podieľať na dianí v obci
- Neformálne sa učili cez rolové hry
- Vzbudiť záujem občanov obce o hromadné aktivity a zapojiť ich do nich
 
Projekt má 3 fázy .
Prípravná a hodnotiaca fáza bude na našich pleciach – realizačného tímu. Tu sa ukáže naša šikovnosť, schopnosť vyjadrovať sa pri jednaniach s dospelými. Projektom sa budeme zdokonaľovať v komunikácii. 
Počas realizačnej fáze uskutočníme jednotlivé aktivity (prednášky, diskusie, tvorivé dielne, turistické vychádzky do okolia,...).
 
Ponúkame mladým ľuďom priestor na sebarealizáciu, počas aktivít získajú zručnosti, ktoré im pomôžu v budúcnosti napríklad pri hľadaní zamestnania. Vytrhneme ich zo svojej pasivity a virtuálnej reality do ktorej spadajú, lebo nemajú žiadny iný program. Podnietime v nich ctižiadostivosť a ukážeme im, že aj mladí ľudia z dediny môžu dokázať veľké veci. Počas aktivít budeme rozoberať naše problémy, vyhodnocovať naše aktivity, hľadať či sa to nedá robiť lepšie.
Kreativita bude podporená vo veľkej miere, lebo všetky aktivity projektu sú veľmi odvážne a náročné. Dávajú priestor na realizáciu pre tvorivé duše.
Ak mladým ľuďom z obce nedáme pozitívny príklad, a tým ich nepritiahneme aktívne sa podieľať na dianí v obci, hrozí nám, že v blízkej budúcnosti u nás už mladí ľudia bývať nebudú, lebo odídu za zábavou do mesta a tam aj zostanú. Nebudú mať žiadnu chuť sa vrátiť späť, lebo žiadne väzby nebudú mať vybudované.
Výstupom projektu bude webová aplikácia so zachyteným priebehom projektu,  foto-výstava a kalendár s galériou zozbieraných snímkov, informácií a najzaujímavejších záberov nášho kraja.
Naše projekty podporujú: