Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Kto je kto?

Aktivitu pod názvom Kto je kto? sme zrealizovali vo štvrtok 1.5.2014 o 17 hodine (o piatej)  na Obecnom úrade, v miestnosti vedľa pošty. Na začiatku sme si zahrali hru Hádaj kto som. Potom sme sa rozdelili na skupiny. Každá skupina dostala úlohy, fixu a flipchart. Pomocou diskusie sme si zadefinovali rolu animátora, rolu poslanca, starostu. Vysvetlili sme si aké zodpovednosti majú tieto role, čo znamenajú a ako s týmito osobnosťami jednať, čo môžeme od nich žiadať a naopak čo musíme my ako občania dodržiavať. V rámci úloh sme si navrhli čo by sme ako poslanci pre obec urobili my. Jednoznačne vyhralo kúpalisko s tobogánmi :-) Potom sme postupne prezentovali naše diela. To či sme vystihli správne odpovede kontroloval a vysvetľoval náš čestný hosť pani Marcela Malová, poslankyňa obecného zastupiteľstva. Za čo jej veľmi ďakujeme. Potom sme si vyplnili kvíz, vyhodnotili sme si ho. Na záver nás navštívil i náš pán starosta jozef Marček a odpovedal na naše otázky.
Myslím si, že sme sa veľa nového dozvedeli a naučili.

Naše projekty podporujú: