Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na základných školách
ŠkolienkaTextové pole: Textové pole:

... vyberte sa aj Vy s deťmi za Školienkinými dobrodružstvami .

Lienka Školienka

Čmeľ Kolomeľ

Motýľ so zlatými krídlami

Mucha Bombucha

Viac informácií dostanete mailom: skolienka             zoznam.sk

Na tejto stránke nájdete rôzny materiál na podporu Školienky počas vyučovania. Ide o materiál v rôznych formátoch, ktoré sú voľne kombinovateľné s jednotlivými rozprávkami. Ideálne sú na vyplnenie chvíle v blokovom vyučovaní, alebo na podporu zážitkového učenia, ak ste sa rozhodli uplatniť Školienku vo svojom Školskom vzdelávacom programe.  Nájdete tu i diplomy, čestné uznania, pochvalné listy, zábavné úlohy.

                                                                                                                                               Denysa a Zuzana

Školienkine hádanky

Vhodné po zvládnutí abecedy

Prezentácia PowerPoint, veľmi vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Ukrýva desať krátkych videí a slovných hádaniek. Pokyny pre prácu s materiálom sú na 2. stránke prezentácie. 

Netradičné vysvedčenie

Vhodné na 1.polrok

1. ročníka

Neuzamknutý Word dokument s vysvedčením, s motívom Školienky, kde už treba vypísať len vhodné údaje.

Rozprávajte Školienk. dobrodružstvá

Vhodné po prečítaní 14. rozprávky

Prezentácia PowerPonit, vhodná na opakovanie stručného zhrnutia 14 rozprávok. Je vhodná na prezentovanie prečítanej knihy. Dáva námet na vlastný projekt učiteľa s deťmi.

Vysvedčenie od Školienky a Kolomeľa

Vhodné na koniec roka

Variant A: dokument Word na dopísanie a tlač pre dievčatá a chlapcov

Variant B: dokument JPG na ručné dopísanie pre dievčatá a chlapcov

Naučte sa viac o kamarátoch

Prírodoveda pre 1. -  4. ročník

PowerPoint prezentácia vhodná na prírodovedu k poznaniu obyvateľov spoločenstva lúka. Ide o čisto náučnú vzdelávaciu prezentáciu. Odporúčania pre prácu sú na predposlednej strane.

Omaľovánka:

Moľa Zoja

Vhodné na voľné chvíle alebo k 7. rozprávke

Uzamknutý Word dokument určený na tlač ako omaľovánka pre deti vhodná na vyplnenie voľnej chvíle alebo na triednickú hodinu, k 7. rozprávke.

Premietnutím na papier cez dataprojektor ľahko nakreslíte plagát na výzdobu triedy.

ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN  pre Školienku

Vhodné pre vyučovanie 1 hod.  týždenne.

Excel dokument bez uzamknutia na úpravu podľa potreby. Doplniť si treba časové zaradenie, prípadne upraviť ciele, ak máte vlastný zámer so Školienkou.

Omaľovánka:

Mravec Vymýšľavec

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 22. rozprávke

Uzamknutý Word dokument určený na tlač ako omaľovánka pre deti vhodná na vyplnenie voľnej chvíle alebo na triednickú hodinu, k 22. rozprávke.

Premietnutím na papier cez dataprojektor ľahko nakreslíte plagát na výzdobu triedy.

Pre šikovné ruky

Už od 1. ročníka

PowerPoint prezentácia s námetmi na pracovnú výchovu alebo výtvarnú výchovu, ako vytvoriť malé dekoračné ozdoby alebo darčeky s motívom lienky.

Omaľovánka: Včielka Madlenka

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 25. rozprávke

 Premietnutím na papier cez dataprojektor ľahko nakreslíte plagát na výzdobu triedy.

Šablóna pre tvorbu prezentácie

 

Šablóna pre tvorbu prezentácii, ktoré by ste nám chceli poslať na zverejnenie, aby ju mohli zdieľať aj iní. Našim zámerom je, aby boli aspoň trocha jednotné a ľahšie sa v nich orientovalo.

Omaľovánka: Mucha Bombucha

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 14. rozprávke

Omaľovánka pre deti vhodná na vyplnenie voľnej chvíle alebo na triednickú hodinu, k 14. rozprávke. Premietnutím na papier cez dataprojektor ľahko nakreslíte plagát na výzdobu triedy.

Budíky—námet na výtvarnú výchovu k 3. rozprávke

PowerPoint prezentácia s návodom, ako z jednoduchých vecí ( syrová škatuľka, farebný papier ) vyrobiť pekné budíky hodine výtvarnej alebo pracovnej výchovy.

 

Omaľovánka: Slimák Jeremiáš

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 21. rozprávke

Omaľovánka: Dedko Roháč

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 6. rozprávke

Omaľovánka: Čmeľ Kolomeľ

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 4. rozprávke

Búrka

Vhodné pre 2. –4. ročník

Maľované čítanie a písanie

Projekt realizovaný v ZŠ Trenčianske Teplice

Text sa zameriava na podobnosť a odlišnosť b, d, p  a prácu s textom.

Omaľovánka: Lienka Školienka

Vhodné na voľné chvíľky alebo ku každej  rozprávke

Omaľovánka: Lúčny koník Cyprián

Vhodné na voľné chvíľky alebo od 2. rozprávky

Omaľovánka: Motýľ so zlatými krídlami

Vhodné na voľné chvíľky alebo od 2. rozprávky

Fotografka Stanka

Vhodné pre 2. –4. ročník

Maľované čítanie a písanie

Projekt realizovaný v ZŠ Trenčianske Teplice

Text sa zameriava na f, F a prácu s textom. Téma počasie.

Omaľovánka: Fúzač Batocera

Vhodné na voľné chvíľky alebo od 17. rozprávky

Omaľovánka: Stonožka Stanka

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 5. rozprávke

Omaľovánka: Dážďovka Anka

Vhodné na voľné chvíľky alebo k 5. rozprávke

Školienka-  Hrdinka

Vhodné pre 2. –4. ročník

Maľované čítanie a písanie

Projekt realizovaný v ZŠ Trenčianske Teplice

Text sa zameriava na podobnosť a odlišnosť b, d, p  a prácu s textom. Téma – psíčkarstvo.

Obrázky hlavných postáv:

Farebné, na tlač

 

Školienka , Čmeľ Kolomeľ , Motýľ so zlatými krídlami , Zoja Moľa , Slimák Jeremiáš , Dážďovka Anka,  Koník Cyprián, Mucha Bombucha , Dedko Roháč , Včielka Madlenka , Stonožka Stanka, Fúzač Batocera , Mravec Vymýšľavec

Madlenkin popletený sen

Vhodné pre 2. –4. ročník

Maľované čítanie a písanie

Projekt realizovaný v ZŠ Trenčianske Teplice

Bláznivý text, veľmi vhodný na 1. apríl

Prezentácia s návodom výtvarnej aktivity

Námet na VV k 7. rozprávke

Tému jeseň môžete stvárniť netradične v skupinovej práci detí. Ako na to? Irenka Kolčáková vám poradí ...

Pozrite si s deťmi prezentáciu ako inšpiráciu a pustite sa do práce.

Vhodné na hodiny čítania a písania v 2. - 4. ročníku ZŠ

Maľované čítanie a písanie

Viac o voľnom pokračovaní v projekte Školienka na ZŠ Trenčianske Teplice

Predpisové texty

Webová stránka

 

Predpisové texty na precvičovanie písmen, ťahov, spojov. Ide o kompletný a komplexný materiál na 32 hodín polhodín písania.

Je vo formáte na tlač so šírkou  riadov pre 2. ročník

Rozprávky a básničky

Webová stránka

Ide o texty, ktoré sú doplnkom ku knihe. Sú upravené vo formáte pre tlač pre žiaka a pre učiteľa spolu s metodickým listom.

Interaktívne textové zadania

Webová stránka

Ide o texty upravené na tlač pre žiaka, tlač pre učiteľa ( text, riešenie v texte a metodickým listom pre prácu s textom ) a formát pre prácu s interaktívnou tabuľou pre vyučovanie čítania

Dramatické hry

Webová stránka

Tu nájdete ďalšie dramatické hry vhodné na verejné vystúpenie.

Prezentácia z Nitry

Prezentácia z Regionálneho stretnutia učiteľov 13.10. 2009 v Nitre

 

 

Prezentujte sa na rodičovskom združení aj vy

...ako Irenka Kolčáková

Je škody, keď rodičia nevidia, čo s deťmi robíte a hlavne, čo pre ich deti robíte. Urobte to napríklad ako Irenka.