Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na základných školách
ŠkolienkaTextové pole:

 

 Vítame Vás na Školienkinom učiteľskom webe.

Ak ste k nám zavítali, je to preto, že máte v rukách našu rozprávkovú knihu Školienkine dobrodružstvá a interaktívne CD, ktoré je digitálnou prílohou knihy.

 

Školienka vznikla v prvom roku školskej reformy a samostatný predmet Školského vzdelávacieho programu v ZŠ Trenčianske Teplice. V pilotnom projekte sme sa zamerali predovšetkým na dramatickú výchovu. Postupne však ako pribúdali rozprávky sme zistili, že každý príbeh dáva veľký priestor na prírodovedné vzdelávanie, etické formovanie osobnosti detí, priestor na zážitkové učenie všetkých predmetov 1. a 2. ročníkv plnohodnotnom predmete. Zároveň považujeme knihu za výborný doplňujúci literárny materiál na mimočítankové čítanie a medzipredmetové aktivity i v 3. a 4. ročníku.

Preto sme sa rozhodli knihu vytlačiť s podporou spoločnosti Penta  a Anasoft a čiastočne na vlastné náklady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme, aby sa kniha dostala do dobrých rúk tvorivým učiteľom, ktorí posunú krásu Školienky ešte ďalej, ako sa to podarilo nám. V tomto webom priestore postupne nájdete náš podporný didaktický digitálny materiál pre vaše vyučovacie hodiny, aby Školienka bola pre všetkých učiteľov a deti.

Pevne veríme, že k Školienke  pristúpi veľa učiteľov s novátorským spôsobom a vytvoria veľa krásnych námetov či vzdelávacích materiálov, s ktorými sa  s nami podelia.

 

Milí priatelia Školienky, želáme Vám, aby sa Vám Školienka páčila a priniesla Vám veľa úspechov práci.

 

Denysa, Zuzana a Silvia.

 

Priatelia Školienky:

 

Textové pole:

... vyberte sa aj Vy s deťmi za Školienkinými dobrodružstvami .

Lienka Školienka

Čmeľ Kolomeľ

Motýľ so zlatými krídlami

Lúčny koník Cyprián

Mucha Bombucha

Stonožka Stanka

Fúzač Batocera

Mravec Vymýšľavec

Moľa Zoja

Včielka Madlenka

Kontakt na tvorcov webu: skolienka                 zoznam.sk

Janka Dobiašová, ZŠ Novomestského, Trenčín

Tamara Tamašová, ZŠ Novomestského, Trenčín

Miroslava  Poliaková, ZŠ Košeca

Anna Hrubová, ZŠ a MŠ CI Dubnica nad Váhom

Martina Tluková , ZŠ Novomestského, Trenčín

Jana Cibulová, ZŠ Mníchova Lehota

Jana Koštialiková, ZŠ Ilava

Ingrid Slezáková, ZŠ Kubranská, Trenčín