Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na základných školách
ŠkolienkaTextové pole: Textové pole:

... vyberte sa aj Vy s deťmi za Školienkinými dobrodružstvami .

Lienka Školienka

Čmeľ Kolomeľ

Motýľ so zlatými krídlami

Mucha Bombucha

Kontakt na web: skolienka               zoznam.sk

K jednotlivým rozprávkam Vám ponúkame rôznorodý digitálny materiál na mnohostranné využitie. Ide o rôzne typy prezentácií, pracovné listy, testy, obrázky na tlač alebo hypertextové linky na vhodné webové stránky.

Všetky prezentácie sú robené v PowerPoint, v jednoduchej šablóne, aby ste nemali problémy s jej prehrávaním. Sú určené na dataprojekciu v triede alebo na prácu s interaktívnou tabuľou. Na poslednej stránke prezentácie nájdete odporúčania autora, ako sa dá s prezentáciou pracovať,  ako z nej vyťažiť, čo najviac, prípadne, ako je možne interaktívne využiť iné zdroje z internetu.

Pracovné  listy sú vhodné na samostatnú prácu alebo preverenie poznatkov detí. Obrázky na tlač môžu obohatiť vaše aktivity. Budú mať väčšiu životnosť, ak využijete ich zaliatie do laminátového obalu . ( Cena prístroja na laminátovanie sa pohybuje od 20 eur a balík laminátových obalov v Tescu od 3 –4 eura. )

Želáme  Vám veľa šťastia a radosti z práce so Školienkou. V prípade, že ste vytvorili vlastný materiál a chcete sa s ním podeliť, budeme radi, keď nám ho pošlete na zverejnenie v tomto priestore.

                                                                                                                                               Denysa a Zuzana

Ak našu knihu nemáte a chcete ju, napíšte nám na náš webový kontakt ( dolu na stránke ), po dohode Vám knihu zašleme.

1. rozprávka

Pre 1. ročník

Využite rozprávku v prvý deň v prítomnosti rodičov s aktivitami z metodickej príručky

Pracovný list

Prvá domáca úloha prváka

Báseň na 1. deň

 

2. rozprávka

Školienka nemá aktovku

PowerPoint prezentácia

 

Obrázky na tlač

Podpora na hru: na obchod

3. rozprávka

Ako Školienka zaspala do školy

PowerPoint prezentácia

Pracovný list

Režim dňa a hodiny

4. rozprávka

 

Pracovný list

Tvorba rýmov

Popis pohybovej hry

Hra na Čierneho vtáka a Školienku

5. rozprávka

Trpezlivosť

PowerPoint prezentácia

Popis zábavnej hry

Hra: Ponožky

6. rozprávka

 

 

Pracovný list

Stavba stromu, listnaté stromy

7. rozprávka

Počasie

PowerPoint prezentácia

Pracovný list

Matematické, jazykové, prírodovedné zadanie pre 2. ročník

8. rozprávka

Potravinová pyramída

Papierová skladačka

Pracovný list 2.- 4. r

Zdravie, rumanček, osemsmerovka

Pracovný list 1. roč

Zdravá desiata

9. rozprávka

 

 

Pracovný list

Znaková reč nepočujúcich, hláskovanie, odporúčame webstránku

10. rozprávka

Zvieratá v zime

PowerPoint prezentácia

11. rozprávka

 

 

 

Popis hry

Hra: Na detektíva

Hľadanie ukrytých stôp

12. rozprávka

 

 

 

Pošli virtuálnu pohľadnicu

Pre počítačovo zdatné deti

( priama linka )

13. rozprávka

 

 

Obrázok na tlač

List pre Ježiška

14. rozprávka

Čistota - pol života

PowerPoint prezentácia

15. rozprávka

 

 

Obrázky na tlač

Obrázky bežného i netradičného ovocia na hru: Poznáš  toto ovocie?

16. rozprávka

Zachránila život

Novinový článok z lúčneho spravodaja

 

Obrázky na tlač

Obrázky jedovatých bobúľ na podporu poznávacej aktivity

17. rozprávka

Vyskúšaj svoju pozornosť

PowerPoint prezentácia

 

Tímová spolupráca

Vety, ktoré treba usporiadať podľa časovej následnosti

( 2.– 4. ročník)

18. rozprávka

Ľudia našej planéty

PowerPoint prezentácia

Tímová práca

Určovanie vlastností postáv 2.R

Obrázky na tlač

Obrázky zobrazujúce rôzne kultúry, národnosti, národy...

19. rozprávka

 

 

 

Pracovný list

Režim dňa, dni v týždni, ročné obdobia

20. rozprávka

Urobte si masky z papierového vrecúška na VV

Tímová práca a slová

Slovná zásoba na definovanie charakteristík postáv aj pre iné rozprávky (2. - 4. R) rozstrihať na kartičky

21. rozprávka

Kvíz veľký: Olympijské hry

Kvízový hárok na prácu s internetom a textom na webe pre 3.-4. ročník

Práca s internetom

Jednoduchá úloha práce s internetom pre 2. ročník

Doplňujúci text pre 2.-4 ročník : Prípravy na Olympiádu

22. rozprávka

Hra Mravca Vymýšľavca

Návod hry a úlohy na tlač

( po osvojení čítania )

Doplňujúci text : Zážitok z džungle, Strašidlo Mravca Vymýšľavca

23. rozprávka

24. rozprávka

25. rozprávka

Liečivé byliny

PowerPoint prezentácia

26. rozprávka

Doprava

PowerPoint prezentácia

27. rozprávka

 

 

Doplňujúci text: Školienkina záhrada

Pozorovací hárok

Záznamový hárok na pozorovanie rastu

28. rozprávka

29. rozprávka

 

Príbeh na internete

Príbeh, ktorý deti učí o bezpečnosti na internete  -  priama linka na internet

( vhodné už od konca 2. ročníka )

On-line kvíz na internete

30. rozprávka

Školienka v ZOO

PowerPoint prezentácia