Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
ŠkolienkaTextové pole:

Denysa

Textové pole:

Vystúpenie: Školienkine Vianoce

Tričká a šiltovky deťom venovala firma Lieskovec.

V Trenčianskych Tepliciach sa každoročne na konci roka deti Základnej školy predstavujú so svojim programom verejnosti. My sme sa rozhodli, že vystúpime so Školienkou. Keďže témou číslo jedna v našej triede je  narodenie stvorčiat  -  súrodencov našej Evky, s ktorými je určite veľa práce, pozornosť sme obrátili smerom k nim. Vymysleli sme  hru, v ktorej sme predstavili nás, Školienku i jej kamarátov z lúky. Jej súčasťou bola aj  originálna uspávanka, ktorú pre nás zložil Miňov dedko.

18. 12. 2008 sme s hrou vystúpili až dva razy. Nepomýlili sme sa, text sme nezabudli, snažili sme sa, ako sa len dalo.

Na Mestskom úrade pri príležitosti vítania štvorčiat sme prítomných celkom šokovali. Hra nebola dlhá, ale živá a dynamická a ušlo sa nám veľa pochvál i sladká odmena. Hudobný doprovod pani Klobučníkovej na keyborde dodal hre „šmrnc“ a posmelil nás do ďalšieho vystúpenia.

To sa konalo o dve hodiny v telocvični základnej školy. Pani Klobučníková prišla s keybordom i sem, rodičia sa pri našom vystúpení zabávali a potleskom nešetrili. Z improvizovanej scény sme odchádzali právom hrdí. Hodiny cvičenia sa v kvalite vystúpenia naozaj odrazili, aj keď nejaká tréma sa predsa len u niektorých našla...

 

 

Pozrite si naše vystúpenie na Mestskom úrade tu.

Pozrite si text hry z vystúpenia tu.

Pozrite si fotografie z Mestského úradu tu.

V našej triede nie sme sami ...

Ja som Evička a narodila sa mi sestrička ....

Sestričky? Hádam  dve? Jedna, dve....

Ja som ocko, ja som mamička, ideme kúpiť vianočného kapríčka ...

My vezmeme Ondrejka ....

Tu pomôže iba spánoček  ....

Jeden, dva, tri, štyri, každý si vás mýli  ....

Dospievali deti uspávanku ...

Tak sme doma, tu je kapor  ....

Ja som Lienka Školienka  ....

K štedrovečernému stolu vás pozývame  ....

poza školu

späť do školy