Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
Textové pole:

Denysa

Školienkine dobrodružstváTextové pole:

Tento projekt podporuje Občianske združenie Poza školu.

Školienkine Vianočné vystúpenie

         Vianoce so štvorčatami

 

Hrajú bez kostýmov: Evka, Alex, Martinka, Adam

Adam                                        V našej prvej triede nie sme sami.

                                                  Chodí s nami

Lienka Školienka

a z lúky jej kamaráti.

Všetci spolu dobre vychádzame.

Keď treba, tak si pomáhame...

Evka  (vybehne)             Poďte všetci sem!

                                        Novinu Vám rozpoviem!

deti sa zhŕknu, šuškajú jeden cez druhého:      Akú? Čo? (náhle ticho, aby počuli Evku)

Evka                                Volám sa Evička.

                                        A narodila sa mi sestrička!

(predstúpi Adam a Maxo)

Adam                                        Sestrička? Hádam dve!

(deti prinesú 2 báby, položia ich)

deti spoločne ukazujú a rátajú: jedna, dve!

(deti prinesú ďalšie 2 báby, položia ich)

Maxo                                        A toto je kto?

Evička                            To sú moji bratia!

deti spoločne ukazujú a rátajú: jeden, dva!

Maxo                                        Tak koľkí súrodenci sa ti narodili?

deti spoločne ukazujú a rátajú: jeden, dva, tri, štyri!

Adam + Maxo                         Štyri? (chytia sa za hlavy a krútia nimi)

                                        Na to nie sú žiadne rýmy!

(Adam s Maxom odstúpia, predstúpi Alex a Martinka)

Alex                                 Ja som ocko.

Martinka                         A ja mamička.

Alex + Martinka            Musíme ísť kúpiť vianočného kapríčka.

                                        Daj pozor na štvorčatá, Evička!

(kývajú a odchádzajú)

(predstúpi Evka, nešťastne, ruky v dlaniach) 

Dala by som, dala...                    

                                        Ale som na toľkých sama...

Deti (veselo)                            My ti pomôžeme, Evička,

                                        kým sa vrátia ocko, mamička!

(postupne berú babätká)

1. dvojica                        My vezmeme Hanku!

2. dvojica                        My vezmeme Janku!

3. dvojica                        My Peťka!

4. dvojica                        My Andrejka!

Kubo (vezme niektoré bábätko, predstúpi, chytá ho prstami na tvári a prihovára sa mu)                                                   Ťuťuli – muťuli!

Mária (prísne)                         To sa nerobí!

(vezme mu bábätko a pokolíše ho)

Nikolka + Riško + Eliška      Bé, bé, bé, bé!

Mária (Kubovi)             Vidíš, teraz všetci plačú!

Nikolka + Riško + Eliška      Bé, bé, bé, bé!

(Mária vráti bábo dvojici)

Deti                                 Tak ich pokolíšeme!

(kolíšu)

Nikolka + Riško + Eliška      Bé, bé, bé, bé!

Deti                                 Tak ich poprebaľujeme!

(akože prebaľujú)

Nikolka + Riško + Eliška      Bé, bé, bé, bé!

Deti                                 Tak ich nakŕmime!

(akože dávajú fľaše)

Miňo (opierajúc sa o palicu dôjde k mikrofónu)      Ťu pomôďe iba ťpánoťek,

                                                                      jemný ako ranný vanoťek!

Eliška (predstúpi)                   Tak im zaspievajme!

 

 ....................VŠETKY DETI SPIEVAJÚ USPÁVANKU .............................

(predstúpia Alex + Martinka)

Alex                                 Tak sme doma! Tu je kapor!

(uskočí, pustí kapra)               Jój, či som sa ale zľakol!

                                        Skoro ma tým chvostom capol!

(zdvihne ho)

Martinka (zalomí rukami, zasnene)        Ách, či sú tie deti krásne!

Alex + Martinka            Ďakujeme, Evka,

                                        že si ich dala buvkať!

Evka                                To moji kamaráti z lúky mi pohli!

deti postupne prichádzajú a odchádzajú k mikrofónu, Alex tam stojí celý čas:

                                                  Ja som Lienka Školienka, rada chodím do školy,

učenie prináša mi veľa zábavy!

(Eliška)

Hopkám ráno, hopkám večer, hopkám si aj poobede.

V obchode u Cypriána čo chcete, to vždy nájdete!

(Kubo)

                                                  Ja som Čmeľ Koľomeľ, čo veľmi ľúbi rýmy,

všetko vravím iba nimi!

(Alan)

Gazdinky – tie sa ma boja,

ja som prosím, Moľa Zoja.

(Nikolka)

Ja som Slimák Jeremiáš  - sily, tej mám ako slon,

na chrbte mám celý dom!

(Maxo)

Troťku ťuťlem, ale viem vždy ťkoro fťetko.

Volajú ma Roháč – dedko.

(Miňo)

Ak máte doma špinu – na zemi, rukách, a či na uchu,

potešíte mňa - Muchu Bombuchu.

(Riško)

Som Motýľ so zlatými krídlami,

keď priletím, všetko sa hneď podarí!

(Mária)

Alex                                 Zo srdca ďakujeme vám.

                                        K štedrovečernému stolu Vás všetkých pozývam!       

Deti                                 Všetkým prajeme šťastné a veselé Vianoce!                           

 

                 

                                                             Píše pre deti: Silvia Havelková

V Trenčianskych Tepliciach sa každoročne na konci roka deti Základnej školy predstavujú so svojim programom verejnosti. My sme sa rozhodli, že vystúpime so Školienkou. Keďže témou číslo jedna v našej triede je  narodenie stvorčiat  -  súrodencov našej Evky, s ktorými je určite veľa práce, pozornosť sme obrátili smerom k nim. Vymysleli sme  hru, v ktorej predstavíme nás, Školienku i jej kamarátov z lúky. Jej súčasťou je aj  originálna uspávanka, ktorú pre nás zložil Miňov dedko. 

 

Ako dopadlo naše vystúpenie sa môžete dočítať tu.    Pozrite si zároveň aj fotografie z vystúpenia.

poza školu

späť do školy