Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
ŠkolienkaTextové pole:

Denysa

Školienkine dobrodružstváTextové pole:

Tento projekt podporuje Občianske združenie Poza školu.

Ako vznikla Lienka - Školienka...

 

Na krásnu lienku som natrafila náhodne na internete, keď som hľadala vhodné obrázky na môj web. Mala vrkôčiky, čipkovanú sukničku a bodkovaný dáždnik. Bola taká roztomilá, že som si ju odložila a pomyslela si, že by bola skvelým logom. Zrejme sa mi to uložilo veľmi hlboko, keďže sa mi ako prvá vylovila z mysle, keď som dostala úlohu vytvoriť vzdelávací program pre prváčikov pod výzvou premeny klasickej školy na modernú. Slovná hračka Lienka Školienka prišla  v tom okamihu a s ňou jej príbehy, kamaráti, dobro a zlo, dobrodružstvo života hmyzu ale i sveta školy..... Ale hlavne malá drobná Školienka, ktorá sa veľmi chce učiť a teší sa do školy, ako väčšina prvákov.

Lienka  Školienka  na každé pondelkové ráno ...

 

Ten, kto učí alebo aspoň rok učil prvákov, vie, že prvá hodina pondelok ráno je plná detského rozprávania, plná zážitkov detí po víkende, potreby kontaktu dieťaťa s učiteľkou a povzbudenia do učenia. Učiteľ robí všetko preto, aby sústredil pozornosť detí na školu, na učivo, na seba. My sme si povedali, že dáme deťom to, čo potrebujú. Dáme im priestor na kontakt, na rozprávanie, na dobrodružstvo a zážitky, na postupnú koncentráciu a sústredenie sa na začiatok školského týždňa. A tak prišli rozprávky, dobrodružné príbehy Lienky Školienky a jej kamarátov v rannom kruhu, na koberci v triede, pod veľkou margarétou v tichu „našej veľkej lúky“.

Ako sa píšu príbehy Lienky  Školienky  slovom utorky...

 

Ľahko je písať o tom, čo sa deje samé! Školienka už bola v triede, keď som do nej prvý raz vošla. Pokukovala po mne, hnevala sa, že ja mám byť tá, ktorá o nej napíše všetko. Nie len to, aká je pekná, ale aj aká je netrpezlivá, neposlušná, zábudlivá, tvrdohlavá. Ako sa bojí a ako sa jej nechce občas umývať. Vysvetlila som jej, že keď však toto všetko ukážeme deťom, jej dobré i zlé stránky, jej skvelých i horších kamarátov, budú mať prváčence väčšiu chuť sa učiť a chodiť do školy. A tak uhundrane súhlasila. Ale musím povedať, že v ten deň so mnou už ani slovko nepreriekla...

Denysa  Križanová a Silvia Havelková

Ako sa rozprávajú príbehy Lienky Školienky  slovom učiteľky...

 

Je skvelé, keď máte v pondelok v rukách hotovú rozprávku. Je podľa vášho želania a tak krásne napísaná, ako to vie len Silvia. Potom je ľahké byť ( hlasom ) Lienkou Školienkou, lúčnym koníkom Cypriánom alebo tajomným zlatistým Motýľom... Deti so zatajeným dychom počúvajú a občas nedýchajú, keď je to napínavé. Potom sa rozprávame o dobrom i zlom, o tom, čo si myslia, ako by to či ono oni urobili, čo je i nie je správne. Vďaka šikovným mamičkám si potom obliekame kostýmy a dramatizujeme. A prečo to všetko?

Chceme, aby deti bezprostredne komunikovali, prejavovali svoj postoj, argumentovali, keď treba obhájiť svoj názor a naučili sa byť pripravení na rôzne životné situácie, ktoré ich stretnú.

 

 

 

Čo prinesú Školienkine dobrodružstvá deťom...

 

Cez príbehy Školienky deti spoznávajú svet hmyzu. Každý príbeh sa v prvej polovici odvíja na lúke, kde Školienka stretáva kamarátov a vždy sa niečo zaujímavé dozvie. Sú to drobnosti, ktoré možno mnohí z nás nevedia. V druhej polovici sa dej rozprávky presúva do školy. Školienka celý rok prináša vo svojich príbehoch príjemné i nepríjemné problémy a situácie, ktoré cez rozprávku spoznávajú. Dramatizácia prináša priestor, aby si ich zažili a skúsili vo zahranej situácii obstáť. Učia sa, ako si zastať kamaráta, ako vysvetliť nedorozumenie, rozoznať prejavy šikany, vidieť a rozoznať správne a nesprávne konanie, poznať hrozby drogy, poznať následky drobnej krádeže a úrazu, ktorý nepozornosťou či nedbanlivosťou môžeme spôsobiť ...

 

Prvý ročník  je rokom osvojovania si písmen a čítania. Očakávame, že deti získajú pozitívny vzťah k literatúre a tým aj k čítaniu. Všetci cítime, že dnešné deti málo čítajú. Ale nie je to aj tým, že malým deťom malo čítame? Že máme na čítanie a rozprávanie rozprávok málo času? My sa chceme pokúsiť o to, aby deti rozprávkou žili i v škole a snáď sa nám aj podarí, aby sme do ďalších ročníkov vypestovali zrelých čitateľov, ktorí poznajú hodnotu knihy a svet čarokrásnej fantázie literatúry.

 

 

 

poza školu

späť do školy

blokové vyučovanie

kresby detí

 

Dramatické hry:

1. vystúpenie

2.  vystúpenie

3. vystúpenie

4. vystúpenie

5. vystúpenie

Školienka a jej kamaráti

Školienkin herbár

Jedna Lienka a dve autorky

Akí sú Školienkiní kamaráti

Viac o autorke

1. rozprávka

2. rozprávka

3. rozprávka

4. rozprávka

5. rozprávka

6. rozprávka

7. rozprávka

8. rozprávka

9. rozprávka

10. rozprávka

11. rozprávka

12. rozprávka

13. rozprávka

14. rozprávka

15. rozprávka

16.rozprávka

17. rozprávka

18. rozprávka

19. rozprávka

20. rozprávka

21. rozprávka

22. rozprávka

23. rozprávka

24. rozprávka

25. rozprávka

26. rozprávka

27. rozprávka

28. rozprávka

29. rozprávka

30. rozprávka