späť na úvod

Prezentácie:

Školienkine hádanky (Vhodné po zvládnutí abecedy) Rozprávajte Školienkine dobrodružstvá (Vhodné po prečítaní 14. rozprávky) Naučte sa viac o kamarátoch (Prírodoveda pre 1. - 4. ročník) Pre šikovné ruky (Už od 1. ročníka) Budíky (námet na výtvarnú výchovu k 3. rozprávke) Prezentácia s návodom výtvarnej aktivity (Námet na VV k 7. rozprávke)    

Omaľovánky:

Moľa Zoja (Vhodné na voľné chvíle alebo k 7. rozprávke) Mravec Vymýšľavec (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 22. rozprávke) Včielka Madlenka (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 25. rozprávke) Mucha Bombucha (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 14. rozprávke) Slimák Jeremiáš (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 21. rozprávke) Dedko Roháč (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 6. rozprávke) Čmeľ Kolomeľ (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 4. rozprávke) Lienka Školienka (Vhodné na voľné chvíľky alebo ku každej rozprávke) Lúčny koník Cyprián (Vhodné na voľné chvíľky alebo od 2. rozprávky) Motýľ so zlatými krídlami (Vhodné na voľné chvíľky alebo od 2. rozprávky) Fúzač Batocera (Vhodné na voľné chvíľky alebo od 17. rozprávky) Stonožka Stanka (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 5. rozprávke) Dážďovka Anka (Vhodné na voľné chvíľky alebo k 5. rozprávke)

Obrázky:

Školienka Čmeľ Kolomeľ Motýľ so zlatými krídlami Zoja Moľa Slimák Jeremiáš Dážďovka Anka Koník Cyprián Mucha Bombucha Dedko Roháč Včielka Madlenka Stonožka Stanka Fúzač Batocera Mravec Vymýšľavec

Dokumenty:

ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN pre Školienku (Vhodné pre vyučovanie 1 hod. týždenne) Učebné osnovy Školienka Netradičné vysvedčenie (Vhodné na 1.polrok 1. ročníka)

Vysvedčenie od Školienky pre dievča 1, 2 a od Kolomeľa pre chlapca 1, 2 (Vhodné na koniec roka)