Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
ŠkolienkaTextové pole:

Denysa

Textové pole:

Tento projekt podporuje Občianske združenie Poza školu.

Školienkine dobrodružstvá získali 3. miesto vo Veľkej súťaži Moderného učiteľa v kategórii Projektové vyučovanie na 1. stupni ZŠ.

Vypočujte si kratučkú správu odvysielanú v Slovenskom rozhlase z návštevy u nás v triede. Záujem médií nás všetkých potešil. Klikni tu !

 

 

Pozrite si aj prvé verejné vystúpenie detí  so Školienkou, ktoré sa uskutočnilo 16. 12. 2008. Kliknite tu!  Prečítať si o ňom môžete aj tu.

 

Pozrite si druhé vystúpenie detí. Deti vystupovali 24.2.2009 v školskej jedálni s hrou „O puknutom vajíčku“.

Kliknite si tu na krátke video. Pozrite si aj text hry.

 

 

Pozrite si tretie vystúpenie detí. Deti vystupovali 27.3.2009 v obradnej sieni Mestského úradu s hrou „Ako učili kamaráti Školienku písmená“.

Kliknite si tu na krátke video. Pozrite si aj text hry.

 

Pozrite si 4. vystúpenie pod názvom O chorej Školienke. Hra bola súčasťou vystúpenie pre predškolákov v Trenčianskych Tepliciach.

 

Pozrite si Školienkine pásmo poskladané z detských improvizácií, básničiek z knihy a dramatických hier, s ktorým sa predstavili deti na záver školského roka predškolákom a pani učiteľkám.

 

 

 

 

 

Tento projekt podporilo Konto Orange v programe Školy pre budúcnosť 2008/2009 na realizáciu projektu, spoločnosť Penta na podporu tlače knihy Školienkine dobrodružstvá a Firma Lieskovec deťom venovala tričká a šiltovky s logom Školienka.

Naše úspechy a prezentovanie sa na verejnosti

Trenčianske noviny,

2. 2. 2009

Regionálna tlač

Učiteľské noviny,

4. 2. 2009

Tlačovina s celoslovenskou pôsobnosťou

Obecné noviny,

10. 2. 2009

Tlačovina s celoslovenskou pôsobnosťou

Plus jeden deň, 26. 6. 2009

Tlačovina s celoslovenskou pôsobnosťou

Trenčianske noviny, 29. 6. 2009

Tlačovina s regionálnou pôsobnosťou

Obecné noviny, 21. 1. 2009

Tlačovina s celoslovenskou pôsobnosťou

poza školu

späť do školy

blokové vyučovanie

iný projekt

prezentujeme sa

a takto si žijeme