Textové pole: Textové pole: Základná škola v Trenčianskych Tepliciach 					Základní škola s Mateřskou školou v Sivicích
Textové pole: ŠKOLA BEZ HRANÍC

Jazyková výchova alebo „Na skrývačku“

Pondelok, 15. 6. 2009

Sivice, Trenčianske Teplice

 

Dnes sme učenie poňali so zábavou. Dohodli sme hru „Na skrývačku“ a „Hľadaj“ .

Hra Na skrývačku:

Dvojica detí zo Sivíc si dobre obzrela cez ooVoo našu triedu a snažila sa čo najlepšie zapamätať, ako vyzerá naša trieda v zábere kamery. Potom šla za dvere a zatiaľ sa v triede v Tepliciach udiala zmena—skryli sme Alexovú aktovku. Všetci zmenu videli. České deti nesmeli našepkávať, slovesné deti mohli odpovedať na otázky hľadačov len áno — nie.  Prvé kolo dopadlo nerozhodne 2 : 2.

V druhom kole sa hľadalo to, čo ukázal jeden z partnerov. A tak u nás Alan ukázal vázu a čakali sme, či sa nachádza váza v triede v Siviciach. Nuž a tu sme prehrali, lebo keď prišli na ťah české deti a zadali nám flauty, tak nás dostali na plnej čiare. Celkový výsledok bol 5:4. Na nálade nám to však neubralo a takto sme sa lúčili.

Skóre súťaže

Kto si myslí, že to bola len čistá zábava, tak nech si to vyskúša. Deti museli byť disciplinované, museli tajiť tajomstvo o dušu, ak sa chceli pýtať, museli správne klásť otázku, museli pozorne počúvať a chápať význam otázok v cudzej reči ( i keď nám dospelým sa zdá zrozumiteľná, u detí je to trocha inak ) a správne odpovedať. Deti sa však pri aktivite znamenite bavili.

Hlavná stránka

Základná škola

Trenčianske  Teplice

Základní škola

 Sivice

Občianske združenie

Poza školu

eTwinning