Textové pole: Textové pole: Základná škola v Trenčianskych Tepliciach 					Základní škola s Mateřskou školou v Sivicích
Textové pole: ŠKOLA BEZ HRANÍC

Informatická výchova alebo ako sme kreslili spolu v Pointe

Utorok, 5.5. 2009

Sivice,

Trenčianske Teplice

Streda 6.5. Brodnica

Dnes sme realizovali vopred premyslenú aktivitu z informatickej výchovy. Cieľom dlho pripravovanej hodiny bolo nakresliť v  medzinárodnej trojici v zadaní jednej spoločnej témy 3 obrázky tak, aby sa čo najviac podobali. K podobe mala napomôcť predovšetkým komunikácia medzi deťmi. Ako to však často býva, technika, keď ju najviac potrebujete, Vás sklame. Nás sklamala, ako len mohla. Pre prácu používame dva komunikačné programy. Jeden zvukovo vôbec nefungoval, druhý zvukovo postupne zlyhával. Ale cez všetky problémy, ktoré sme riešili, predsa len sa nám podarilo aspoň čosi.

Deti vytvorili aspoň česko—slovenskú dvojicu on-line, vylosovali si tému kreslenia a pri zadaní sa stačili dohodnúť na spoločných znakoch kresby. Potom už spojenie zlyhávalo, ale predsa len sa niektoré práce deti v niektorých znakoch stretli. Poľské deti obrázky na druhý deň dokreslili len podľa zadania bez pomoci komunikácie, čo je nám ľúto. 

 

 

Na druhý deň sme si spolu prezreli prezentáciu s dvojicami obrázkov. Úlohou detí bolo rozhodnúť, ktoré dvojice sa pri kreslení najviac zhodli. Ako to dopadlo?

U nás deti dvojiciam obrázkov priraďovali body podľa zhody. Výsledky sme si zapísali do tabuľky na tabuli a body rozhodli:

Martinka, 1. miesto , získala 8 bodov za zhodu a eTwinning peňaženku

Jakubko, 2. miesto , získala 6 bodov za zhodu a eTwinning šiltovku

Alan a Eliška, 3. miesto , získali 5 bodov za zhodu a eTwinning šnúrku na USB kľúč

Do práce sa zapojili aj poľské deti. Poľské deti nemajú informatickú výchovu a teda majú problém sa dostať do počítačovej učebne. Doma sa pripravovali na kreslenie na svojich domácich počítačoch a aspoň na diaľku s dňovým oneskorením s nami pracovali na témach.

Práce detí sú vložené v prezentácii dodatočne. Pri práci žiaľ poľské deti nemali možnosť komunikovať s našimi a českými deťmi.

České hodnocení proběhlo veřejně. Vyhrál obrázek,  který měl nejvíc bodů. Také se hodnotily shodné prvky obou obrázků.

Noemi, 2. místo

 Zdena, 1. místo

Lucka, Ester, 3. místo

Vítek, 4. místo

Hlavná stránka

Základná škola

Trenčianske  Teplice

Základní škola

 Sivice

Občianske združenie

Poza školu

eTwinning