HĽADÁME A PÍŠEME tvrdé spoluhlásky

V 1. stĺpci je slovo, ktoré má 1 tvrdú spoluhlásku, napíš ju.
V ďalších slovách sú 2 tvrdé spoluhlásky, napíš ich presne podľa poradia v slove.
PaedDr. Eva Dzurková
slovotvrdá
spoluhláska
slovotvrdá
spoluhláska
2. tvrdá
spoluhláska
dymhydina
kyticachytať
jaskyňahymna
chybachyžná
štyridýka
lyžicamlyn
lyžeSlovák
tanierponorka
babkamladosť
svalysviatok