Slová s -li, -lí, -ly. -lý

Nezabudli sme?

Doplň i, í, y, ý
lko, lžica, lter, lmonáda, ltko, lkovec, lpa,
lsina, pln, mlnár, vzlkať, pílť, ulta, slmák,
polca, kolska, lžiari, blskať sa, blzko, olva,
klkať, lška, malna, zmrzlna, balček, malček,
pomal, kúpalsko, pltký, plšový, lgotavý, mln