PRAVOPIS

Päť minút po L
PaedDr. Eva Dzurková
l kol žical sinal ška pl n
l povýpomal L ptovl tkol gotať sa
l zankaml nl hať sizl haťpl tký
bl skať savpl vl sovaťpl šovýl ce